ΟΔΑΠ | Επικοινωνιακή στρατηγική για προβολή του έργου του - ζητείται μεγαλύτερη ευελιξία στις προμήθειες για τα 60 πωλητήρια

30 Aug 2023, 07:50 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σοφία Κοντογιάννη

ΟΔΑΠ | Επικοινωνιακή στρατηγική για προβολή του έργου του -  ζητείται μεγαλύτερη ευελιξία στις προμήθειες για τα 60 πωλητήρια

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Εγκρίθηκε το αίτημα του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων για τον σχεδιασμό της επικοινωνιακής στρατηγικής του και τον σχεδιασμό της εταιρικής παρουσίασης για την προβολή του έργου του.

Η εκστρατεία ενημέρωσης απαιτεί την παραγωγή ενημερωτικού υλικού για διοικητική χρήση που όμως θα πρέπει να σχεδιαστεί από ειδικό επαγγελματία της επικοινωνίας ο οποίος θα αποτυπώσει και θα παρουσιάσει συνοπτικά και εύγλωττα τη σημασία της αποστολής του ΟΔΑΠ στην προβολή της χώρας και στα σχεδόν 20 εκατ. επισκέπτες των Αρχαιολογικών Χώρων και των Μουσείων που διαχειρίζεται το υπουργείο Πολιτισμού.

Να σημειωθεί ότι ο ΟΔΑΠ αποτελεί τον μοναδικό φορέα που αναπτύσσει εκτενή εμπορική δραστηριότητα, την οποία καλείται να ασκήσει αποτελεσματικά, ενώ λειτουργεί βάσει των αρχών του δημόσιου λογιστικού και υποχρεούται στην εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που χαρακτηρίζει τις δημόσιες συμβάσεις και το καθεστώς απασχόλησης προσωπικού του δημόσιου τομέα.

Ο στόχος της εν λόγω εκστρατείας ενημέρωσης είναι:

- Να εγκριθούν επαρκείς νέες προσλήψεις προσωπικού με κατάλληλα προσόντα.

- Να επισπευσθούν οι διαδικασίες μετατάξεων μέσω κινητικότητας

- Να εξετασθούν νομοθετικές ρυθμίσεις που θα επιτρέψουν την προσέλκυση προσωπικού

- Να εξετασθούν νομοθετικές ρυθμίσεις που θα επιτρέψουν την ευελιξία στην πρόσληψη προσωπικού ειδικών προσόντων για θέσεις όπως πωλητές & σχεδιαστές, ειδικούς Ψηφιακών Εφαρμογών, γλύπτες, ζωγράφους και συντηρητές για τα εργαστήρια του ΟΔΑΠ

- Να εξετασθούν νομοθετικές ρυθμίσεις που θα επιτρέψουν μεγαλύτερη ευελιξία στην ανάθεση προμηθειών για τα 60 πωλητήρια που διαχειρίζεται ο ΟΔΑΠ, που αυξάνονται και επεκτείνονται.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής φορείς: το Υπουργείο Εσωτερικών & ΑΣΕΠ, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Ανάπτυξης, Εποπτεύουσες & Ελεγκτικές Αρχές (ΕΑΔΗΣΥ,ΕΑΔ), Υπουργείο Τουρισμού & ΕΟΤ, ΚΕΔΕ & ΟΤΑ α΄ και β’ βαθμού, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, συλλογικοί φορείς επιχειρήσεων της τουριστικής αγοράς, Ιδρύματα της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και επιχειρήσεις για δωρεές και χορηγίες, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου - Hellenic Film Commission κ.α.

 
 
 
 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα