Μπορούμε να σπαταλούμε λιγότερα, δίνοντας περισσότερα! Μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Καντά μας δείχνουν το δρόμο

17 Mar 2022, 16:08 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ

TornosNews.gr

Μπορούμε να σπαταλούμε λιγότερα, δίνοντας περισσότερα! Μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Καντά μας δείχνουν το δρόμο

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Μια ομάδα 19 μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Καντά, στα Βριλήσια, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εικονική Επιχείρηση» Ja Greece δημιούργησαν τη μαθητική επιχείρηση Foodorama.
Όραμα της Foodorama είναι η μείωση σπατάλης φαγητού και η μετέπειτα αξιοποίησή του με τη διανομή των περισσευμάτων σε κοινωφελείς οργανισμούς. Πιο συγκεκριμένα, υλοποιείται ο δωδέκατος στόχος από τους δεκαεφτά Παγκόσμιους Στόχους, που έθεσε ο O.H.E. το 2015 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η «Υπεύθυνη κατανάλωση & παραγωγή».

Αποστολή της Foodorama είναι να διατίθενται ορθά τα πλεονάσματα τροφίμων των επιχειρήσεων σε ιδρύματα και οργανισμούς. Η εφαρμογή Foodorama διαθέτει μία βάση δεδομένων που λειτουργεί ως cloud, στην οποία αποθηκεύονται τα πλεονάσματα τροφίμων των εταιρειών καθώς και οι ανάγκες των φορέων. Στο σύστημα, οι φορείς και οι εταιρείες μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους μέσω της δημιουργίας ενός λογαριασμού στην ιστοσελίδα και στη συνέχεια, να καταχωρήσουν στοιχεία όπως τη γεωγραφική τους θέση, τα απαραίτητα ή διαθέσιμα αγαθά. Επίσης, οι επιχειρήσεις μέσω της αυτοματοποιημένης αναζήτησης μπορούν είτε να ανανεώσουν την ποσότητα πλεονάσματος είτε να ειδοποιηθούν στη περίπτωση ζήτησης και κάλυψης ανάγκης. Αντίστοιχα, οι οργανισμοί ενημερώνουν συνεχώς την απαιτούμενη ποσότητα και ειδοποιούνται στο ενδεχόμενο κάλυψής της. Ουσιαστικά, μέσω της γεωγραφικής θέσης επιτυγχάνεται η ισορροπία προσφοράς-ζήτησης αφενός στην ορθή κατανομή αφετέρου στη μεταφορά των αγαθών. Υποχρέωση των εταιρειών και φορέων είναι να ενημερώνουν άμεσα το cloud, όταν στέλνουν ή λαμβάνουν τρόφιμα αντίστοιχα, για να υπάρχει σωστή αποτύπωση αποθεμάτων και αναγκών.

Η καινοτομία της εικονικής εφαρμογής

Η καινοτομία της εφαρμογής είναι η συνεισφορά και η κάλυψη της απουσίας κεντρικής δομής μέσω της συστηματικής καταγραφής των αναγκών ευπαθών ομάδων, οργανισμών και ιδρυμάτων. Επιπλέον, θα δοθεί η δυνατότητα σε πολλές μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις να προσφέρουν ό,τι τους περισσεύει στις κοινωνικές δομές των Δήμων και να ελέγχουν το ισοζύγιο παρεχόμενης ποσότητας τροφίμων και αναγκών των ωφελουμένων.

Η Foodorama συμβάλλει στη μείωση αποβλήτων τροφίμων και επιτυγχάνει:

  • Να κατανεμηθούν σωστά τα τρόφιμα μεταξύ των οργανισμών
  • Να εξυπηρετηθούν με ακρίβεια οι ημερήσιες ανάγκες των φορέων
  • Να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των επιχειρήσεων
  • Να μειωθεί η σπατάλη τροφίμων
  • Να μειωθούν τα απόβλητα τροφίμων
  • Να αποκτήσουν οι επιχειρήσεις φορολογικές απαλλαγές σύμφωνα με το νέο νόμο για τη μείωση αποβλήτων
  • Να προωθηθεί η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στους κλάδους γαστρονομία και τουρισμός στην Ελλάδα
  • Να ενισχυθεί η επιχειρηματική ηθική

Την προσπάθεια των μαθητών υποστηρίζουν ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΟΚΠΑ) του Δήμου Βριλησσίων και ο Σύλλογος Γονέων για την υποστηριζόμενη διαβίωση ατόμων με νοητική αναπηρία «Το Πέταγμα», ενώ χορηγός επικοινωνίας είναι το Ραδιόφωνο Άνω Βριλησσίων.

Σε μία εποχή η οποία κατακλύζεται από περιβαλλοντολογικά προβλήματα (φαινόμενο του θερμοκηπίου, τρύπα του όζοντος) είναι αναγκαία η μέριμνα και η φροντίδα τόσο των κρατών, όσο και των πολιτών σχετικά με το ποσοστό αποβλήτων και περισσευμάτων-σκουπιδιών που πετάγονται καθημερινά. Στόχος των μαθητών είναι η αφύπνιση των αρμόδιων επιχειρήσεων ώστε ειδικά τα περισσεύματα τροφών να μην σπαταλούνται άσκοπα. Η σημασία της Foodorama είναι διττή καθώς πέρα από περιβαλλοντολογικό αντίκτυπο (σπατάλη τροφίμων) έχει και κοινωνικό χαρακτήρα προσφοράς (κοινωφελείς οργανισμοί και φορείς).

Γιατί το περιβάλλον και η κοινωνία μας αφορούν όλους!

Γιατί μπορούμε να σπαταλούμε λιγότερα δίνοντας περισσότερα!

Waste less, Give more

 

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα