Έκθεση Υπουργείου Εξωτερικών ΗΠΑ: Το ΑΕΠ στην Ελλάδα αυξήθηκε σε 211 δισ. ευρώ το 2021 χάρη και στον τουρισμό

09 Aug 2022, 08:03 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σοφία Κοντογιάννη

Έκθεση Υπουργείου Εξωτερικών ΗΠΑ: Το ΑΕΠ στην Ελλάδα αυξήθηκε σε 211 δισ. ευρώ το 2021 χάρη και στον τουρισμό

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα από το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών επικαιροποιημένες ετήσιες εκθέσεις "Investment Climate Statements" αναφορικά με τις συνθήκες επενδυτικού κλίματος άνω των 160 ξένων χωρών / οικονομιών, με ειδικότερες αναφορές στις κατά τόπους συνθήκες αγοράς, και πολιτικές, για θέματα αγοράς εργασίας, προσέλκυσης και υποδοχής επενδύσεων, νομοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου, προστασίας δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, χρηματοπιστωτικού τομέα, κρατικών επιχειρήσεων, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, και καταπολέμησης διαφθοράς.

Ως προς την Ελλάδα, υπενθυμίζοντας και την αντίστοιχη προηγούμενη ετήσια έκθεση έτους 2021, στην επιτελική σύνοψη επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

- Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να επιδεικνύει αξιοθαύμαστη ανθεκτικότητα, καθώς μετά την οικονομική κρίση του 2007 ανταπεξήλθε επιτυχώς στις προκλήσεις που ετέθησαν από την πανδημία COVID-19. Σε αυτό συνέβαλαν η συνεπής εφαρμογή του κυβερνητικού μεταρρυθμιστικού προγράμματος και η αναγνώριση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους από το ΔΝΤ και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ενώ οι επενδυτές επιστρέφουν αξιολογώντας θετικά τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

- Η ελληνική κυβέρνηση αξιολογείται θετικά για τα αναληφθέντα μέτρα περιορισμού των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας, υιοθετώντας μεταξύ άλλων πολλές καινοτόμες ψηφιακές μεταρρυθμίσεις. Η ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 10% το 2020 με ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) 189 δισ. ευρώ, αλλά το ΑΕΠ αυξήθηκε σε  211 δισ. ευρώ το 2021, η οποία αύξηση αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην επιτυχημένη τουριστική περίοδο του 2021 που απέφερε 10 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία.

- Η δημοσιονομική θέση της χώρας παραμένει καλή, με δημοσιονομικό απόθεμα (buffer) τάξης 30 δισ. ευρώ που επαρκεί για κάλυψη των αναγκών της χώρας τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του 2022.

- Η επάνοδος της Ελλάδας σε θετική πορεία οικονομικής ανάπτυξης έχει προσελκύσει επενδυτικό ενδιαφέρον, ενώ μεγάλες αμερικανικές εταιρείες (όπως Pfizer, Cisco, Deloitte, Microsoft, κ.ά.) ήδη υλοποιούν σημαντικές επενδύσεις. Σε αυτό συνετέλεσε, αναμφίβολα, η θετική εξέλιξη της αφαίρεσης της Ελλάδας, ήδη από το 2020, από τον κατάλογο χωρών μη ικανοποιητικών επιδόσεων σε θέματα προστασίας δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, στην ειδική έκθεση του Γραφείου Εμπορικού Αντιπροσώπου ΗΠΑ (USTR) “Special 301 Report on IPR”.

Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στην Ουάσιγκτον.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα