Σε τροχιά υλοποίησης η δράση “Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΜμΕ”

16 Jun 2022, 14:34 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

TornosNews.gr

Σε τροχιά υλοποίησης η δράση “Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΜμΕ”

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Στο στάδιο της υλοποίησης εισέρχεται η δράση “Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”, του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Σύμφωνα με τις τρεις προσκλήσεις για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, που δημοσιοποίησε η Κοινωνία της Πληροφορίας, οι δικαιούχοι των τριών δράσεων θα μπορούν να καταθέσουν αίτηση χρηματοδότησης από την Τετάρτη 22 Ιουνίου (σ.σ. ουσιαστικά δίνοντας μια εβδομάδα παράταση στην έναρξη που είχε προσδιοριστεί στις 15 Ιουνίου).

Το έργο αποτελεί Δράση ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αγορά/αξιοποίηση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και τη γενικότερη υποστήριξη τους για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Οι επενδύσεις στοχεύουν στις τεχνολογίες και υπηρεσίες, που προωθούν την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, οι επενδύσεις αφορούν τομείς, όπως οι ηλεκτρονικές πληρωμές, οι online πωλήσεις, οι εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης, τα εργαλεία ψηφιακής διαφήμισης, τα συστήματα τηλεργασίας, η αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Επίσης, τομείς που αφορούν οι επενδύσεις, είναι οι υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων και αποκατάστασης σε περίπτωση καταστροφής, η τεχνητή νοημοσύνη, το IoT, τα συστήματα κυβερνοασφάλειας, το cloud, η αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών και του οικοσυστήματος των POS.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU και έχει προϋπολογισμό €442.440.000.

Τρεις προσκλήσεις

Η Δράση κατανέμεται σε τρία επιμέρους Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων, οι προσκλήσεις των οποίων δημοσιεύτηκαν: Πρόγραμμα Ι: “Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ”, Πρόγραμμα ΙΙ: “Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών” και Πρόγραμμα IΙΙ: “Ψηφιακές Συναλλαγές”.

Σκοπός του Προγράμματος “Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ”, με προϋπολογισμό (συνολική Δημόσια Δαπάνη) €180.000.000, είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) της χώρας. Το Πρόγραμμα θα παρέχει επιταγές (vouchers), που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Μέσω του Προγράμματος, οι επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία, να αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας και να ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,

Στο μεταξύ, το Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών”, με προϋπολογισμό €100.000.000, ενισχύει επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, που εμπίπτουν στον κλάδο ΤΠΕ. Αποσκοπεί στην ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας με την κατάλληλη αξιοποίηση των ΤΠΕ, στην ενδυνάμωση του κλάδου πληροφορικής (σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας) και στη δημιουργία νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με ισχυρή εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα.

Τέλος, το πρόγραμμα “Ψηφιακές Συναλλαγές”, με προϋπολογισμό €162.440.000, απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια. Αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας των ΜμΕ, την αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών, καθώς και στην ενίσχυση της φορολογικής τους συμμόρφωσης.

Πηγή: sepe.gr

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα