ΔΝΤ: Στο 3,5% η ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας το 2022 – Μετ’ εμποδίων η ανάκαμψη του τουρισμού

19 Apr 2022, 16:43 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χριστίνα Λαΐνοπούλου

ΔΝΤ: Στο 3,5% η ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας το 2022 – Μετ’ εμποδίων η ανάκαμψη του τουρισμού

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Στο 3,5% θα περιοριστεί η ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας το 2022 σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Οι παράγοντες συγκράτησης της ανάπτυξης είναι οι έμμεσες επιδράσεις του πολέμου στην Ουκρανία μέσω των επιστροφών από εμπορικούς εταίρους και ο αντίκτυπος του υψηλότερου πληθωρισμού στο διαθέσιμο εισόδημα και την κατανάλωση, καθώς και η αυξημένη αποστροφή κινδύνου και η ασθενέστερη εμπιστοσύνη των καταναλωτών, οι οποίες αναμένεται να καθυστερήσουν τις επενδύσεις και να μειώσουν την ανάκαμψη του τουρισμού.

Η ισχυρότερη αύξηση της τιμής της ενέργειας αναμένεται να ωθήσει το μέσο πληθωρισμό στο 4,5% το 2022, και στη συνέχεια, μεσοπρόθεσμα να περιοριστεί στο 1,9%.

Επιπλέον, ο πόλεμος ενδέχεται να οδηγήσει σε ελλείψεις στο πεδίο της ενέργειας και να ενισχύσει τις αναμενόμενες πιέσεις στον εγχώριο πληθωρισμό, τον τουρισμό και την αποστροφή  κινδύνου, προκαλώντας ταχύτερη συμφόρηση στις παγκόσμιες χρηματοοικονομικές συνθήκες.

Άλλοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν νέα κύματα πανδημίας που προκαλούν οικονομικές διαταραχές και κινδύνους χορήγησης δανείων από τo προσωρινό μέσο που σχεδιάστηκε για την τόνωση της ανάκαμψης, NGEU. Ενώ η συνεχιζόμενη υποστηρικτική στάση της ΕΚΤ είναι ελαφρυντικός παράγοντας, οι πιέσεις δαπανών και οι μη χρηματοδοτούμενες φορολογικές περικοπές θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη μεσοπρόθεσμη πορεία δημοσιονομικής προσαρμογής, αυξάνοντας το δημόσιο χρέος και διευρύνοντας τα spreads.

Το ΔΝΤ επισημαίνει ακόμα ότι το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προσφέρει ένα καλό σχέδιο μεταρρυθμίσεων, αλλά η εφαρμογή θα είναι καθοριστική για τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου οργανισμού απασχόλησης, την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και την ευθυγράμμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η αύξηση των προοπτικών σύγκλισης απαιτεί πιο αποτελεσματική διαχείριση των δημοσίων επενδύσεων, χρηστή διακυβέρνηση, διαφάνεια και ένα πιο φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον.

ΙΟΒΕ: 2,5%-3% η ανάπτυξη στο βασικό και 3,5%-4% στο εναλλακτικό σενάριο

Παράλληλα, το ΙΟΒΕ, στην τριμηνιαία έκθεση του για την οικονομία, προβλέπει δύο σενάρια για την ελληνική οικονομία. Στο βασικό σενάριο για το 2022, στο οποίο ο πόλεμος θα συνεχιστεί μετά το δεύτερο τρίμηνο, το ενεργειακό κόστος θα είναι ιδιαίτερα αυξημένο, δεν θα επανέλθουν γενικευμένα, ισχυρά μέτρα προστασίας έναντι της πανδημίας, ο διεθνής τουρισμός θα ενισχυθεί σημαντικά, ωστόσο ηπιότερα από ότι αναμενόταν στην αρχή του έτους και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης θα αξιοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό και αποτελεσματικά, προβλέπεται η ελληνική οικονομία να αναπτυχθεί με ρυθμό 2,5-3%.

Στο εναλλακτικό σενάριο (λήξη του πολέμου εντός του β' τριμήνου) προβλέπεται σημαντική άνοδος του ενεργειακού κόστους, ωστόσο μικρότερη από το βασικό σενάριο, αύξηση του διεθνούς τουρισμού και αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης παρόμοια με το βασικό σενάριο. Η ανάπτυξη θα διαμορφωθεί στο 3,5-4%.

Η ανεργίας στο βασικό σενάριο θα βρεθεί στο 13,5%, ενώ στο εναλλακτικό σενάριο στην περιοχή του 12,8-13%.

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα