Έσοδα 127 εκατ.ευρώ από το Φόρο Διαμονής στο 11μηνο του 2019- Υπέρβαση του στόχου

10 Feb 2020, 09:51 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σοφία Κοντογιάννη

Έσοδα 127 εκατ.ευρώ από το Φόρο Διαμονής στο 11μηνο του 2019- Υπέρβαση του στόχου

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Τα έσοδα από τον φόρο διαμονής στο ενδεκάμηνο του 2019 καταγράφουν υπέρβαση τόσο των αντίστοιχων περσινών εσόδων (127 εκατ. ευρώ το ενδεκάμηνο του 2019 έναντι 120 εκατ. ευρώ το ενδεκάμηνο του 2018) όσο και των προϋπολογισθέντων ετήσιων εσόδων του 2019, που ήταν 107 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι τα έσοδα από τον φόρο διαμονής και κατά το 2018 (πρώτο έτος εφαρμογής του φόρου) διαμορφώθηκαν σε 125 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υπερεπίτευξη του προϋπολογισθέντος ποσού εσόδων ύψους 74 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά, τα έσοδα τον  Ιανουάριο του 2019 από τον φόρο διαμονής έφθασαν σε 3,53 εκατ. ευρώ.

Τον Φεβρουάριο του 2019 τα έσοδα  αυξήθηκαν κατά 90,3% φθάνοντας σε 2,53 εκατ. ευρώ έναντι 1,33 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2018.  

Tον Μάρτιο τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 58,8% φθάνοντας σε 2,33 εκατ. ευρώ από 1,46 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο του 2018.  

Tον Απρίλιο τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 11,1% φθάνοντας σε 2,93 εκατ. ευρώ από 2,64 εκατ. ευρώ, τον ίδιο μήνα του 2018.

Toν Μάιο τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 22,2% φθάνοντας σε 6,26 εκατ. ευρώ από 5,12 εκατ. ευρώ, τον ίδιο μήνα του 2018.

Toν Ιούνιο τα έσοδα μειώθηκαν κατά 9,8% φθάνοντας σε 12,15 εκατ. ευρώ από 13,48 εκατ. ευρώ, τον ίδιο μήνα του 2018.

Τον Ιούλιο τα έσοδα μειώθηκαν κατά 0,2% φθάνοντας τα 19,57 εκατ. ευρώ από 19,61 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2018.

Τον Αύγουστο τα έσοδα μειώθηκαν κατά 6,07% φθάνοντας σε 19,97 εκατ. ευρώ έναντι 21,26 εκατ. ευρώ, τον ίδιο μήνα του 2018.

Τον Σεπτέμβριο τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 10,15% φθάνοντας σε 22,77 εκατ. ευρώ έναντι 20,61 εκατ. ευρώ, τον ίδιο μήνα του 2018.

Τον Oκτώβριο τα έσοδα μειώθηκαν κατά 0,98% φθάνοντας σε 21,02 εκατ. ευρώ έναντι 21,23 εκατ. ευρώ, τον ίδιο μήνα του 2018.

Τον Νοέμβριο τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 5,5% φθάνοντας σε 14,08 εκατ. ευρώ έναντι 13,34 εκατ. ευρώ, τον ίδιο μήνα του 2018.

 

 

 

 

 

 

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα