Ε.Ε. | Νέες κατευθυντήριες γραμμές για το ρυθμιστικό πλαίσιο των ταξί και των μισθωμένων οχημάτων

03 Feb 2022, 10:28 | RENT A CAR

TornosNews.gr

Ε.Ε. | Νέες κατευθυντήριες γραμμές για το ρυθμιστικό πλαίσιο των ταξί και των μισθωμένων οχημάτων

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Χθες 2 Φεβρουαρίου η Κομισιόν  εξέδωσε ανακοίνωση κατευθυντήριων γραμμών για τις εθνικές και τοπικές αρχές σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο των ταξί και των μισθωμένων οχημάτων.

Οι κατευθυντήριες γραμμές αποσαφηνίζουν το πώς θα πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες της εσωτερικής αγοράς στα ταξί και τα μισθωμένα οχήματα, καθώς και το πώς το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο μπορεί να καταστήσει τις υπηρεσίες αυτές πιο βιώσιμες, πιο προσβάσιμες και πιο δίκαιες.

Οι κατευθυντήριες γραμμές συνιστούν π.χ. την αποφυγή ρυθμίσεων που έχουν αποτέλεσμα την πραγματοποίηση κενών δρομολογίων, όπως είναι η υποχρέωση των ιδιωτικών μισθωμένων οχημάτων να επιστρέφουν στη βάση τους μεταξύ των διαδρομών ή οι γεωγραφικοί περιορισμοί που εμποδίζουν τους οδηγούς να μεταφέρουν επιβάτες στα δρομολόγια επιστροφής από απομακρυσμένες τοποθεσίες.

Ενθαρρύνουν τη «συνεξυπηρέτηση» επιβατών, τη βελτίωση της βιωσιμότητας των στόλων οχημάτων και την ενσωμάτωση στις δημόσιες συγκοινωνίες και την ενεργό κινητικότητα. Τονίζουν επίσης ότι οι απαιτήσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του οδηγού και οι συνθήκες λειτουργίας θα πρέπει να είναι απλές και αναλογικές.

Η Επίτροπος Μεταφορών κ. Αντίνα Βαλεάν δήλωσε σχετικά: «Οι σημερινές κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση στη δημόσια κινητικότητα, τη μείωση των κενών δρομολογίων και την ενθάρρυνση της συνεξυπηρέτησης επιβατών. Με τον τρόπο αυτό θέλουμε να εξασφαλίσουμε καλές υπηρεσίες για τους πελάτες σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και δίκαιες, ασφαλείς και πιο βιώσιμες δραστηριότητες».

Οι κατευθυντήριες γραμμές συμβάλλουν στην προώθηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της στρατηγικής για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα. Πρόκειται για ένα από τα πρώτα παραδοτέα του νέου πλαισίου αστικής κινητικότητας της ΕΕ που παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2021.

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα