Απόφαση: Χωρίς υποκατάστημα στα ξενοδοχεία η μίσθωση Ι.Χ. αυτοκινήτων

27 Oct 2020, 11:00 | RENT A CAR

TornosNews.gr

Απόφαση: Χωρίς υποκατάστημα στα ξενοδοχεία η μίσθωση Ι.Χ. αυτοκινήτων

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα ξενοδοχεία με τα οποία συνεργάζονται, μέσω των υπαλλήλων τους, χωρίς να διαθέτουν υποκατάστημα στον τόπο στον οποίο βρίσκονται τα ξενοδοχεία.

Αυτό προβλέπεται σε τροποποίηση της υπ’ αρ. 16597/29.12.2010 απόφασης Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού με τίτλο «Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό (Β’2156)».

Ειδικότερα, προστίθεται στην εν λόγω απόφαση παράγραφος ως εξής:

"Οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα ξενοδοχεία με τα οποία συνεργάζονται, μέσω των υπαλλήλων τους. Για την παροχή των υπηρεσιών αυτών, οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων δεν απαιτείται να διαθέτουν υποκατάστημα στον τόπο στον οποίο βρίσκονται τα ξενοδοχεία. Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων οφείλουν να δηλώνουν μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους τα ξενοδοχεία με τα οποία συνεργάζονται, στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του τόπου στον οποίο βρίσκονται τα ξενοδοχεία. Για το τρέχον έτος, οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων δηλώνουν τα ξενοδοχεία με τα οποία συνεργάζονται στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.), εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας"

Αναλυτικά η απόφαση

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα