Ομάδα Εργασίας για το Σήμα Προσβάσιμου Τουριστικού Προορισμού

29 Dec 2022, 09:02 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Σοφία Κοντογιάννη

Ομάδα Εργασίας για το Σήμα Προσβάσιμου Τουριστικού Προορισμού

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Tο υπουργείο Τουρισμού αποφάσισε τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την κατάρτιση Σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το Σήμα Προσβάσιμου Τουριστικού Προορισμού.

Τα μέλη της Ομάδας εργασίας είναι από τα Υπουργεία Τουρισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών καθώς και από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).

Αναλυτικά, έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η κατάρτιση σχεδίου Κοινής Απόφασης των Υπουργών Τουρισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών που θα καθορίζει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις απονομής του Σήματος Προσβάσιμου Τουριστικού Προορισμού, τη μορφή και τον τύπο του, τη διάρκεια ισχύος του, και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Η διάρκεια των εργασιών της Ομάδας Εργασίας ορίζεται σε 6 μήνες.

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα