Επισκέψιμα ζυθοποιεία: Nέα ΚΥΑ για τις προδιαγραφές των υπηρεσιών και εγκαταστάσεων

23 Nov 2022, 15:08 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Χριστίνα Λαΐνοπούλου

Επισκέψιμα ζυθοποιεία: Nέα ΚΥΑ για τις προδιαγραφές των υπηρεσιών και εγκαταστάσεων

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Με νέα ΚΥΑ καθορίζονται οι προδιαγραφές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων των επισκέψιμων ζυθοποιείων και ο τύπος του Σήματος Επισκέψιμου Ζυθοποιείου (Σ.Ε.Ζ.), η διάρκεια ισχύος του, οι ειδικές προδιαγραφές προσβασιμότητας και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

Ως ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές των υπηρεσιών υποδοχής, φιλοξενίας και ξενάγησης οι οποίες προσφέρονται στα επισκέψιμα ζυθοποιεία, ορίζονται οι ακόλουθες:

α) Μεμονωμένα ή συνδυαστικά, χώρος υποδοχής και αναμονής επισκεπτών, αίθουσα κατάλληλα διαμορφωμένη και εξοπλισμένη για γευστική δοκιμή ζύθου από βαρέλι ή/και φιάλη (γευσιγνωσία), χώρος τοποθέτησης, παρουσίασης και -εάν η επιχείρηση επιθυμεί- πώλησης προϊόντων.

β) Ανάρτηση σε εμφανές σημείο κάτοψης του ζυθοποιείου με καταγεγραμμένους, αποτυπωμένους και σημασμένους τους χώρους, οι οποίοι είναι προσβάσιμοι στους επισκέπτες. Σήμανση για τον μέγιστο αριθμό επισκεπτών που μπορούν να ξεναγούνται ταυτόχρονα σε κάθε έναν από τους ως άνω επισκέψιμους χώρους.

γ) Ορισμός υπευθύνου για την υποδοχή, φιλοξενία και ξενάγηση των επισκεπτών.

δ) Πινακίδα στην είσοδο του ζυθοποιείου με χρηστικές πληροφορίες που αφορούν κατ' ελάχιστο τις ώρες λειτουργίας και τις ημέρες επίσκεψης του ζυθοποιείου και τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

ε) Ανάρτηση σε εμφανές σημείο του χώρου υποδοχής τιμοκαταλόγου ζύθων (εάν πωλούν λιανικώς) και κόστους της γευστικής δοκιμής (εάν χρεώνεται) καθώς και τιμοκαταλόγου λοιπών παρεχόμενων υπηρεσιών.

στ) Στην περίπτωση που στους επισκέπτες διατίθεται χύμα ζύθος διασφάλιση ότι οι υποχρεωτικές πληροφορίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου (γ) της παρ. 1 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 (ουσίες ή προϊόντα που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες), είναι άμεσα διαθέσιμες και προσβάσιμες στο χώρο της επιχείρησης που διατίθεται ο ζύθος στον τελικό καταναλωτή. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, ενώ επιτρέπεται επιπλέον και η πολύγλωσση παροχή της πληροφορίας.

ζ) Τοποθέτηση του «Σήματος Επισκέψιμου Ζυθοποιείου» στην είσοδο της εγκατάστασης και ανάρτησή του στην ιστοσελίδα της επιχείρησης.

η) Ανάρτηση σε διάφορα σημεία του επισκέψιμου χώρου επιγραφών με το σύνθημα «ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ». Ανάρτηση στον χώρο της γευστικής δοκιμής ή/και στον χώρο εστίασης επιγραφής που αναγράφει ότι δεν επιτρέπεται η κατανάλωση μπίρας σε ανήλικους.

θ) Χώροι υγιεινής για άνδρες, γυναίκες και ΑμεΑ και προαιρετικά χώροι υγιεινής «οικογενειακού τύπου» (για τη φροντίδα βρεφών και μικρών παιδιών).

ι) Ασφάλεια των χώρων. Υποχρεωτικός φωτισμός ασφαλείας και σήμανση ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής, των εξόδων κινδύνου των εσωτερικών χώρων και των χώρων ανοικτής περιοχής της ζυθοποιητικής εγκατάστασης. Δημιουργία χάρτη διαφυγής ατόμων με αναπηρίες και εμποδιζόμενων ατόμων/ατόμων με μειωμένη κινητικότητα για την αίθουσα - χώρους απρόσκοπτης πρόσβασης της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.

ια) Επαρκής και συχνός φυσικός αερισμός ή τεχνητός εξαερισμός των χώρων παραγωγής και των χώρων τελικών προϊόντων καθώς και των χώρων αποθήκευσης πρώτων υλών, εφόσον οι τελευταίοι είναι επισκέψιμοι.

ιβ) Πυρασφάλεια. Σε ό,τι αφορά τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας και τα μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας της ζυθοποιητικής εγκατάστασης, η επιχείρηση καλύπτεται από τις σχετικές άδειες/εγκρίσεις που αποτέλεσαν προϋπόθεση αδειοδότησης της ίδρυσης και λειτουργίας.

ιγ) Γνωστοποίηση με ειδική σήμανση και με γραφή braille, στο χώρο του επισκέψιμου ζυθοποιείου καθώς και με διαδικτυακή, τηλεφωνική ή έντυπη ενημέρωση, για την δυνατότητα επίσκεψης και φιλοξενίας ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ).

ιδ) Ανάρτηση των πληροφοριών επισκεψιμότητας στην επίσημη ιστοσελίδα εφόσον υπάρχει, της επιχείρησης του ζυθοποιείου και με εφαρμογή screenreader για ηχητική προσβασιμότητα.

Δείτε ολόκληρη την ΚΥΑ εδώ.

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα