Περιβαλλοντική έγκριση του Προγράμματος «Μεταφορές» 2021-2027

07 Sep 2022, 09:10 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Σοφία Κοντογιάννη

Περιβαλλοντική έγκριση του Προγράμματος «Μεταφορές» 2021-2027

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

H Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έδωσε περιβαλλοντική έγκριση του Προγράμματος «Μεταφορές» 2021-2027.

Στις κατευθύνσεις που δίνονται αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

-Τα έργα εντός των αστικών συγκροτημάτων θα πρέπει να σχεδιάζονται ενσωματώνοντας τις αρχές της ελαχιστοποίησης των ατμοσφαιρικών εκπομπών και του θορύβου, της ενθάρρυνσης τρόπων μετακίνησης που διακρίνονται από φιλικότητα προς το περιβάλλον και της ενίσχυσης της χρήσης μέσω συλλογικής αντί ατομικής μετακίνησης.

-Οι υποδομές μεταφορών θα πρέπει να λαμβάνουν εξαρχής μέριμνα αποφυγής επιβλαβών επιδράσεων σε σημαντικά στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς, επιδιώκοντας επιπροσθέτως την ενσωμάτωση τρόπων προβολής και ανάδειξης ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής τους. Ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές υψηλής ελκυστικότητας, θα πρέπει να επιδιώκεται η διατήρηση της περιβαλλοντικής δομής και της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας, ενώ σε κάθε περίπτωση η ενίσχυση (μέσω συγκοινωνιακών έργων) της τουριστικής ανάπτυξης θα πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος.

-Οι παρεμβάσεις του Προγράμματος «Μεταφορές» 2021-2027 που αφορούν στην αναβάθμιση των δικτύων ηλεκτροκίνητων μέσων μεταφοράς σταθερής τροχιάς, με την ευρεία εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης και την ενίσχυση της χρήσης τους, θα πρέπει να εξειδικευτούν και να εφαρμοστούν κατά τον ταχύτερο δυνατό τρόπο.

-Οι παρεμβάσεις του προγράμματος που σχετίζονται ευθέως ή εμμέσως με την «έξυπνη κινητικότητα» θα πρέπει να ενσωματώνουν εξαρχής μέριμνα για τις επερχόμενες τεχνολογίες αυτόνομων και συνδεδεμένων οχημάτων, οι οποίες αυξάνουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα των μεταφορών και ως εκ τούτου προσφέρουν σημαντικά οφέλη στο περιβάλλον. Κατ’ ανάλογο τρόπο, το σκέλος των θεσμικών και επιχειρησιακών μέτρων του Προγράμματος θα πρέπει να εμπλουτιστεί κατάλληλα ώστε να συμπεριλάβει εγκαίρως ρυθμίσεις και ενισχυτικές παρεμβάσεις για τα αυτόνομα και συνδεδεμένα οχήματα.

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα