Μέτρα προστασίας των ακτών από πιθανή διάβρωση λόγω κατασκευής νέων υποδομών

27 May 2022, 09:14 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Σοφία Κοντογιάννη

Μέτρα προστασίας των ακτών από πιθανή διάβρωση λόγω κατασκευής νέων υποδομών

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Εγκρίθηκε το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 2021-2025 από τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη και τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νίκο Ταγαρά.

Μεταξύ των άλλων αναφέρεται ότι η προστασία ευαίσθητων θαλάσσιων ή παράκτιων σχηματισμών καθώς και η πρόληψη ή ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον θα πρέπει να αποτελεί απαίτηση για την ενίσχυση από το πρόγραμμα έργων ή επενδύσεων σε παράκτιες ζώνες. Επιπλέον για την υλοποίηση των παρεμβάσεων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης των ακτών των Περιφερειών της χώρας και το μητρώο ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης των ακτών, που είναι ενταγμένες στο ως άνω πρόγραμμα παρακολούθησης, με σκοπό την αποφυγή της ποιοτικής υποβάθμισής τους και της οπτικής αλλοίωσής τους.

Επίσης, για την προστασία των ακτών από πιθανή διάβρωση από την κατασκευή νέων υποδομών, η έγκριση περιβαλλοντικών όρων των παράκτιων έργων θα πρέπει να βασίζεται σε ειδικές ακτομηχανικές μελέτες και να ενσωματώνει πρόγραμμα παρακολούθησης της διάβρωσης, σε θέσεις παρακείμενες των εν λόγω έργων.

Εξάλλου, ο σχεδιασμός των έργων του προγράμματος, θα πρέπει να ενσωματώνει στον μέγιστο εφικτό βαθμό τεχνολογίες και μεθόδους περιβαλλοντικής καινοτομίας, ιδίως ως προς την ενεργειακή αποτελεσματικότητα και αυτονομία, την κυκλική χρήση υλικών, ενέργειας και νερού, την βιώσιμη κινητικότητα, την προσβασιμότητα και την πράσινη εφοδιαστική, καθώς και την πληρέστερη ένταξη στο περιβάλλον της περιοχής υποδοχής.

 

 
 
 
 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα