Yπουργείο Τουρισμού: Διαγωνισμός 1 εκατ. για την υποστήριξη των έργων που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης

11 Jan 2022, 12:05 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Σοφία Κοντογιάννη

Yπουργείο Τουρισμού: Διαγωνισμός 1 εκατ. για την υποστήριξη των έργων που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Το υπουργείο Τουρισμού προκήρυξε ανοικτό Διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Γραφείου Διοίκησης Έργου για την υποστήριξη της υλοποίησης των έργων του Υπουργείου που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Μεταξύ άλλων, θα παρασχεθούν υπηρεσίες υποστήριξης στον αναλυτικό σχεδιασμό και ωρίμανση των έργων, στην κατάρτιση προκηρύξεων, στη διενέργεια διαγωνισμών και στη σύναψη συμβάσεων. Επίσης, θα δημιουργηθεί σύστημα συντονισμού και επικοινωνίας για την αποτελεσματική παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.Ο συνολικός προϋπολογισμός της είναι περίπου 1 εκατ. ευρώ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως την 31.12.2025 και δύναται να παραταθεί. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, έως τις 14 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 15:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την επομένη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, και ώρα 10:00 π.μ..

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα