Ε.Ξ. Ρόδου | Τα προβλήματα και οι προτάσεις για τον ροδιακό τουρισμό στην Όλγα Κεφαλογιάννη

13 Jul 2023, 11:33 | ΠΟΞ

Χριστίνα Λαΐνοπούλου

Ε.Ξ. Ρόδου | Τα προβλήματα και οι προτάσεις για τον ροδιακό τουρισμό στην Όλγα Κεφαλογιάννη

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τον ξενοδοχειακό κλάδο της Ρόδου, παρουσίασε στην υπουργό Τουρισμού, κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Μανώλης Γ. Μαρκόπουλος, ο οποίος συμμετείχε χθες, Τετάρτη, στη συνάντηση με τους φορείς που συγκάλεσε με την άφιξή της στη Ρόδο η Υπουργός.

Τα ζητήματα και οι προτάσεις που ανέπτυξε στην ομιλία του ήταν τα ακόλουθα...

Φορολογία

(Υπουργείο Οικονομικών – ΑΑΔΕ)

·         Mείωση συντελεστή ΦΠΑ στη διαμονή.

·         Απαλλαγή από το συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ (και για τις ατομικές επιχειρήσεις).

·         Οι πλατφόρμες ηλεκτρονικών κρατήσεων υπολογίζουν τις προμήθειές που λαμβάνουν και επί των φόρων (ΦΠΑ, τέλος παρεπιδημούντων κλπ), με αποτέλεσμα να ζημιώνονται και οι επιχειρήσεις και να χάνει έσοδα και το κράτος. Ζητείται να εκδοθεί εγκύκλιος από την ΑΑΔΕ που θα προσδιορίζει τον ορθό φορολογικά τρόπο αντιμετώπισης του συγκεκριμένου ζητήματος.

Εργασιακά

(Υπουργείο Εργασίας)

·         Προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης προσωπικού:

Ø  Παροχή της δυνατότητα απασχόλησης ΔΥ, όπως εκπαιδευτικών, οι οποίοι αν το επιθυμούν μπορούν να εργαστούν τους θερινούς μήνες, μιας και τα σχολεία δεν λειτουργούν,

Ø  Προσαρμογή του ακαδημαϊκού έτους ώστε η θερινή διακοπή να συμπίπτει με την περίοδο υψηλής τουριστικής αιχμής για να δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να εργασθούν και να συμπληρώνουν το οικογενειακό εισόδημα, 

Ø  Παροχή κινήτρων για την απασχόληση συνταξιούχων – μείωση του ποσού κατά το οποίο περικόπτεται η σύνταξή τους σε περίπτωση εργασίας, 

Ø  Μετάκληση εργαζομένων: Θα πρέπει να επιλυθούν τα πρακτικά προβλήματα σε σχέση με την μετάκληση για εποχική εργασία στον τουρισμό. Ενδεικτικά: Ακόμα δεν υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των σχετικών αιτήσεων, μιας και η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα (κατά το μέρος αυτής που αφορά τον τουρισμό) δεν έχει τεθεί σε λειτουργία.

·         Επιδότηση εργασίας. Παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις (ενδεχομένως με την εφαρμογή ενός συστήματος ανάλογου με το ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ) να παρατείνουν τη λειτουργία τους/διατηρήσουν το προσωπικό τους τη χαμηλή τουριστική περίοδο.

·         Βραχυχρόνια μίσθωση – παράνομα καταλύματα: Διενέργεια ελέγχων με σκοπό τον εντοπισμό ανασφάλιστων εργαζομένων/παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

·         Το επιτόκιο υπερημερίας σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ ανέρχεται στο εξωπραγματικό ποσοστό του 15%. Θα πρέπει το επιτόκιο αυτό να μειωθεί δραστικά και αναδρομικά να εφαρμοστεί ένα νέο επιτόκιο που θα κινείται εντός λογικών πλαισίων, στα πρότυπα των ρυθμίσεων της ΑΑΔΕ (κλιμακωτό).

·         Ψηφιακή κάρτα εργασίας. Εκτεταμένη διαβούλευση πριν την εφαρμογή της στον ξενοδοχειακό κλάδο, προκειμένου να ληφθούν υπόψη όλες οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει, ιδίως λόγω της έντονης εποχικότητας. Επίσης η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας θα πρέπει να συνεπάγεται την παράλληλη κατάργηση της υποχρέωσης των επιχειρήσεων να προ-δηλώνουν στο Εργάνη τις αλλαγές στο ωράριο εργασίας.

Παραξενοδοχία

(Υπουργείο Τουρισμού – ΑΑΔΕ – Υπουργείο Εργασίας)

Θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες εντοπισμού των παράνομων καταλυμάτων και να προβούν οι αρμόδιες υπηρεσίες στην επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. Πρόκειται για καταλύματα που, ενώ εμφανίζονται ως καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης (ορισμένες μάλιστα φορές δεν έχουν καταχωρηθεί ούτε στο σχετικό μητρώο της ΑΑΔΕ), λειτουργούν ως ξενοδοχεία, παρέχοντας και άλλες, πλην της διαμονής, υπηρεσίες, χωρίς να διαθέτουν τη σχετική άδεια (πολυκατοικίες που λειτουργούν ως ξενοδοχεία). 

Η ανεξέλεγκτη λειτουργία των ανωτέρω καταλυμάτων, που ανταγωνίζονται αθέμιτα τις νόμιμα αδειοδοτημένες επιχειρήσεις, θέτει σε κίνδυνο το τουριστικό προϊόν της χώρας ενώ παράλληλα στερεί από το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία σημαντικά έσοδα. Τα καταλύματα αυτά θα πρέπει να αδειοδοτούνται, να φορολογούνται (ΦΠΑ, φόρος διαμονής, τέλος παρεπιδημούντων κλπ) όπως οι επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων. Ο έλεγχος των ανωτέρω καταλυμάτων είναι ευχερής - μπορεί να γίνει και μέσω διαδικτύου. Σχετικά προτείνεται όταν από τους ελέγχους της ΑΑΔΕ διαπιστώνεται η παροχή τουριστικών υπηρεσιών να αποστέλλονται τα στοιχεία στο Υπουργείο Τουρισμού για να γίνει έλεγχος σε σχέση με την εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας. Ομοίως θα πρέπει τα στοιχεία να αποστέλλονται και στο Υπουργείο Εργασίας για έλεγχο της τήρησης της εργατικής νομοθεσίας.

Βραχυχρόνιες Μισθώσεις

(Υπουργείο Τουρισμού – Υπουργείο Οικονομικών – Υπουργείο Εσωτερικών)

Εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου και αναβάθμιση του μέσω της:

·         Πρόβλεψης προδιαγραφών υγιεινής και ασφάλειας,

·         Επιβολής φορολογικών κλπ βαρών (δημοτικά τέλη κλπ) ανάλογων με τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα,

·         Διαχωρισμός ανάμεσα στον πολίτη ο οποίος νοικιάζει βραχυχρόνια το δεύτερο ακίνητο που διαθέτει και τις εταιρείες που διαθέτουν προς βραχυχρόνια μίσθωση εκατοντάδες ακίνητα η κάθε μία. Στην τελευταία περίπτωση έχουμε να κάνουμε με μια κατεξοχήν οικονομική δραστηριότητα που θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από άποψη φορολογικών κλπ επιβαρύνσεων και υποχρεώσεων ως τέτοια.

Θέματα ασφάλειας

(Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη)

·         Τουριστική αστυνομία – Επαναλειτουργία της τουριστικής αστυνομίας στους προορισμούς όπου λειτουργούσαν οργανωμένα τμήματα. Η τουριστική αστυνομία για πολλούς λόγους (καλύτερη γνώση της τουριστικής νομοθεσίας – ξένες γλώσσες κλπ) μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα στις διάφορες μορφές ελέγχων. Στη σημερινή συγκυρία μάλιστα, η ανάγκη επανίδρυσης της τουριστικής αστυνομίας είναι ακόμα μεγαλύτερη, λόγω της βραχυχρόνιας μίσθωσης και της παραξενοδοχίας. Παρά τις προσπάθειες της ΑΑΔΕ και των υπηρεσιών των Π.Υ.Τ., υπάρχει ανάγκη για επιτόπιους ελέγχους και η τουριστική αστυνομία μπορεί να φέρει σε πέρας αποτελεσματικά το έργο αυτό.

Τράπεζες – Χρηματοδότηση

(Υπουργείο Ανάπτυξης)

·         Θα πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην τραπεζική χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ενεργειακό - Περιβαλλοντική αδειοδότηση

(Υπουργείο Περιβάλλοντος)

·         Άμεση προκήρυξη του ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ, ώστε να μπορέσουν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να αναβαθμίσουν ενεργειακά τις εγκαταστάσεις τους – ανάγκη να υπάρξει προηγούμενη διαβούλευση σε σχέση με τις επιλέξιμες δαπάνες, ώστε οι επιχειρήσεις να το αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

·         Πρόβλεψη ειδικού τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος (Επαγγελματικό μέσης και χαμηλής τάσης ξενοδοχείων) ειδικά για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, στα πρότυπα των βιομηχανικών χρεώσεων.

·         Επίλυση των τεράστιων προβλημάτων που παρουσιάζονται στη περιβαλλοντική αδειοδότηση των ξενοδοχείων (μεγάλες καθυστερήσεις, εξόχως προβληματική η διαχείριση - διάθεση των υγρών αποβλήτων).

Πνευματικά – Συγγενικά Δικαιώματα

(Υπουργείο Πολιτισμού)

·         Παρά τις προσπάθειες του ΞΕΕ να βρεθεί λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα και την υπογραφή μνημονίων με 8 συνολικά οργανισμούς (Αθηνά, Διόνυσος, GEA, Τηλεοπτικά Δικαιώματα ΑΕ, Αυτοδιαχείριση, ΔΙΑΣ ΕΡΜΕΙΑΣ και ΗΡΙΔΑΝΟΣ) συνεχώς εμφανίζονται και άλλοι ΟΣΔ που αξιώνουν αμοιβές. Πρέπει κάποια στιγμή να μπει μια τάξη σε αυτό το χάος. Η πληρωμή θα πρέπει να γίνεται σε έναν ενιαίο φορέα και οι αμοιβές να εξορθολογιστούν μιας και το όφελος των επιχειρήσεων από τη χρήση των έργων των μελών των ΟΣΔ είναι ελάχιστο.

Αιγιαλός

(Υπουργείο Οικονομικών – Υπουργείο Περιβάλλοντος)

·         Συσχέτιση της παραχώρησης της απλής χρήση του αιγιαλού (σε περίπτωση ομορότητας) με τη δυναμικότητα του ξενοδοχείου. Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στο ξενοδοχείο, ανάλογα με τον αριθμό των κλινών του και προκειμένου να είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών του, είτε να αυξήσει τον αριθμό των ξαπλωστρών που τοποθετεί στο χώρο του αιγιαλού, είτε να ζητήσει την παραχώρηση μεγαλύτερου χώρου του αιγιαλού (πέραν των ορίων της ομορότητας),

·         Εξορθολογισμός του μισθώματος για την απλή χρήση του αιγιαλού σε περίπτωση ομορότητας - υπολογισμός με βάση τον αριθμό κλινών του ξενοδοχείου,

·         Εξαίρεση των όμορων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων από την προβλεπόμενη στο άρθρο 31 του ν.4607/2019 απαγόρευση της παραχώρησης της απλής χρήσης του αιγιαλού όταν το μήκος ή πλάτος αυτού είναι μικρότερο των 5 μέτρων ή όταν το συνολικό εμβαδόν του αιγιαλού είναι μικρότερο των 150 τ.μ.,

·         Εξαγορά-μακροχρόνια μίσθωση του χώρου του παλαιού αιγιαλού,

·         Νομιμοποίηση (υπό αυστηρές προϋποθέσεις) υφιστάμενων αυθαιρέτων κατασκευών,

·         Ρύθμιση – περιορισμός προστίμων.

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα