Άδεια και γνωμοδότηση για 2 πλωτές εξέδρες σε Λευκάδα και Κέρκυρα

12 Sep 2023, 07:39 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Άδεια και γνωμοδότηση για 2 πλωτές εξέδρες σε Λευκάδα και Κέρκυρα

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Μία άδεια και μία γνωμοδότηση για πλωτές εξέδρες εκδόθηκαν από τους αρμόδιους φορείς, προς τοποθέτηση σε θαλάσσιες περιοχές της Λευκάδας και της Κέρκυρας.

Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ενέκρινε την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας, συνολικού εμβαδού 76 τ.μ., στη θαλάσσια περιοχή Περιγιάλι Νυδρίου Λευκάδας, με σκοπό τη χρήση της για την πρόσδεση σκαφών, για λογαριασμό του κ. Μεσσήνη Δημοσθένη και για εποχική χρήση 9 μηνών.

Η πρόσβαση προς και από την πλωτή εξέδρα, θα γίνεται με τη χρήση διαδρόμου σύνδεσης συνολικής επιφάνειας 6 τ.μ., με απλή έδραση στον βυθό.

Σημειώνεται ότι η πλωτή εξέδρα θα τοποθετηθεί σε ασφαλή απόσταση από τυχόν λιμενικά έργα, που βρίσκονται ή κατασκευάζονται στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, καθώς και από ναυτιλιακούς κινδύνους.

Παράλληλα, ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων Νήσων, γνωμοδότησε θετικά για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας, συνολικού εμβαδού 30 τ.μ. στη θαλάσσια περιοχή Κομμένο, ιδιοκτησίας Κομμένο Κτηματική – Τουριστική Επιχείρηση Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., με σκοπό την πρόσδεση σκαφών.

Η πρόσβαση προς και από την πλωτή εξέδρα, θα γίνεται με τη χρήση διαδρόμου σύνδεσης συνολικής επιφάνειας 6,99 τ.μ., με απλή έδραση στον βυθό.

Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η χρήση των πλωτών εξεδρών για εγκατάσταση και λειτουργία εστιατορίων ή κέντρων αναψυχής, ούτε δύνανται να εξυπηρετούν θέσεις μόνιμου ελλιμενισμού σκαφών ή διαφημιστικούς σκοπούς.

 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα