Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες σε Αμοργό και Χαλκιδική

18 Jun 2023, 08:37 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες σε Αμοργό και Χαλκιδική

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Δύο άδειες για πλωτές εξέδρες εγκρίθηκαν από τους αρμόδιους φορείς, προς τοποθέτηση σε θαλάσσιες περιοχές της Αμοργού και της Χαλκιδικής.

Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ενέκρινε την εκ νέου τοποθέτηση πλωτής εξέδρας, συνολικού εμβαδού 30 τ.μ., στη Γραμβούσα της Αμοργού, για λογαριασμό του κ. Δράκου Γεωργίου του Δημητρίου, με σκοπό τη χρήση της για την πρόσδεση σκαφών και για εποχιακή χρήση 9 μηνών. Η εξυπηρέτηση και μόνο της πρόσβασης προς και από την πλωτή εξέδρα, θα γίνεται με τη χρήση ενός διαδρόμου πρόσβασης συνολικών διαστάσεων 3  τ.μ.

Σημειώνεται ότι πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος, ασφάλειας ναυσιπλοΐας και ασφάλειας των λουομένων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών τοποθέτησης και κατά τη χρήση της πλωτής εξέδρας.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ενέκρινε την εκ νέου τοποθέτηση πλωτής εξέδρας, συνολικού εμβαδού 57,696 τ.μ. στη θέση Ντεκ του νησιού Διάπορος στη Βουρβουρού της Χαλκιδικής, με σκοπό τη χρήση της για την πρόσδεση σκαφών, για λογαριασμό της επιχείρησης WPHD S.A. και για εποχιακή χρήση 9 μηνών.

Η εξυπηρέτηση και μόνο της πρόσβασης προς και από την πλωτή εξέδρα, θα γίνεται με τη χρήση ενός διαδρόμου πρόσβασης συνολικών διαστάσεων 13,50 τ.μ.

Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η χρήση των πλωτών εξέδρων για εγκατάσταση και λειτουργία εστιατορίων ή κέντρων αναψυχής, ούτε δύνανται να εξυπηρετούν θέσεις μόνιμου ελλιμενισμού σκαφών ή διαφημιστικούς σκοπούς.

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα