Πώς θα γίνει ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Σύμης

31 Mar 2023, 07:28 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Πώς θα γίνει ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Σύμης

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

To υπουργείο Εσωτερικών ενέταξε έργο του Δήμου Σύμης με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Σύμης» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών. Η χρηματοδότηση θα φθάσει σε 863.563 ευρώ.

Αναλυτικά, το έργο στοχεύει να ενισχύσει τον Δήμο Σύμης σε θέματα ψηφιακών υποδομών και πολιτικής προστασίας, στην πρόληψη και έγκαιρη διαχείριση συνθηκών έκτακτης ανάγκης, ενδυναμώνοντας την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών. Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνεται η προμήθεια των εξής:

Τρεις θερμικές κάμερες, Ένα σύστημα μη επανδρωμένου αεροσκάφους, Δύο μετεωρολογικούς σταθμούς, Ένα Κεντρικό Πίνακα Διαχείρισης υποσυστημάτων του Δήμου (Επιτραπέζιος υπολογιστής), Τρία συστήματα παρακολούθησης και διαχείρισης στόλου οχημάτων, Δέκα συστήματα τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, Δύο Πυροσβεστικά οχήματα, Ένα λογισμικό/εφαρμογή (Geoportal) με στοιχεία έργων Δήμου, Πέντε τουριστικές πινακίδες, Δύο γεωδαιτικοί σταθμοί, Δύο) διαδραστικοί Ψηφιακοί Σταθμοί Πληροφόρησης, Τρία γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, Ένα λογισμικό για τον πολιτισμό και τον τουρισμό.

 

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα