Πράσινο φως για επανάχρηση του χαρακτηρισμένου ως μνημείου ξενοδοχείου Ξενία Χίου

06 Feb 2023, 08:13 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Πράσινο φως για επανάχρηση του χαρακτηρισμένου ως μνημείου ξενοδοχείου Ξενία Χίου

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Η Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του υπουργείου Πολιτισμού ενέκρινε τη μελέτη για την επανάχρηση του χαρακτηρισμένου ως μνημείου ξενοδοχείου «ΞΕΝΙΑ ΧΙΟΥ» ιδιοκτησίας της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, που μισθώνεται από την AVLUM ENTERPRISES COMPANY LIMITED του ομίλου Τσάκου και βρίσκεται στην πόλη της Χίου. Υπενθυμίζεται ότι η σύμβαση μίσθωσης για 50 έτη υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 2020.

Η έγκριση δόθηκε, διότι οι προβλεπόμενες επεμβάσεις δεν βλάπτουν το μνημείο

Ως όροι μεταξύ άλλων ετέθησαν οι εξής:

  • Να διατηρηθούν και να συντηρηθούν τα υφιστάμενα ξύλινα κουφώματα και να αντικατασταθούν τα κουφώματα αλουμινίου που αλλοιώνουν τις όψεις με νέα ξύλινα ίδιων διαστάσεων και ποιότητας με τα αρχικά.
  • Να υποβληθεί πίνακας κουφωμάτων, όπου να σημειώνονται όσα κουφώματα διατηρούνται και όσα αντικαθίστανται, ο οποίος να περιλαμβάνει σχέδια λεπτομερειών (όψη, τομή, κάτοψη) της μορφής και των διαστάσεών τους.
  • Για κάθε τυχόν μελλοντική χρήση επί του δώματος να υποβληθεί σχετική μελέτη προς έγκριση στα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού.
  • Να υποβληθεί σχέδιο διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες πολεοδομικές δεσμεύσεις.
Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα