Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Πρόβλεψη για υλοποίηση 475 έργων και δράσεων το 2023

06 Feb 2023, 08:11 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Πρόβλεψη για υλοποίηση 475 έργων και δράσεων το 2023

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει προγραμματίσει μία σειρά έργων για φέτος στο πλαίσιο του ετήσιου Σχέδιου Δράσης της.

Το Σχέδιο συγκεντρώνει το σύνολο των έργων των οποίων Φορέας Υλοποίησης είναι η Περιφέρεια. Έτσι για το 2023 προβλέπεται η υλοποίηση ή εκκίνηση υλοποίησης 475 έργων δράσεων, με συνολικό προϋπολογισμό 1,42 δισ. ευρώ έναντι 1,86 δισ. ευρώ το 2022. Το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού αφορά σε έργα υποδομών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σχεδόν το 1/3 των 475 έργων, αφορά νέα έργα (136) ενώ τα υπόλοιπα 339 είναι συνεχιζόμενα έργα. Με αυτό το κριτήριο, δηλαδή του αριθμού των νέων έργων, ο «βαθμός ανανέωσης» της Περιφέρειας ανέρχεται στο 30% των συνολικών έργων που έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν εντός του 2023. Σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων σημαντικό ποσοστό οικονομικού αντικειμένου (πιστώσεις 2023) αφορά την Αιτωλοακαρνανία (17%), ενώ ίδιο είναι το ύψος των προβλεπόμενων πιστώσεων για την Ηλεία (12%) και την Αχαΐα (12%).

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα