Πως θα εισπράττει ο Δήμος Τήνου το Τουριστικό Τέλος το 2023

04 Jan 2023, 09:39 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Πως θα εισπράττει ο Δήμος Τήνου το Τουριστικό Τέλος το 2023

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Ο Δήμος Τήνου αποφάσισε την επιβολή ετήσιου τέλους τουριστικής προβολής 0,45 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας, όπως αυτή εμφανίζεται στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, σε όλα τα καταστήματα και επαγγελματικές στέγες (καταστήματα, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα κ.λ.π.) που ιδιοχρησιμοποιούνται ή εκμισθώνονται από επιχειρήσεις που υπάγονται στο τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων και στο τέλος παρεπιδημούντων.

Η είσπραξη του τουριστικού τέλους θα γίνεται μέσω βεβαιωτικού καταλόγου και αποστολή ατομικής ειδοποίησης στους υπόχρεους. Σε περίπτωση που η υπηρεσία δηλώσει αδυναμία είσπραξης λόγω φόρτου εργασίας, αυτό θα γίνει με ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη και θα χρησιμοποιηθεί η βάση που υπάρχει στον Δήμο για τους υπόχρεους επί των ακαθαρίστων εσόδων και τους τέλους παρεπιδημούντων.

Σύμφωνα με τον Δήμο το  τέλος για την τουριστική προβολή θα βαρύνει δίκαια όλους τους ωφελούμενους πραγματικά από το τουριστικό προϊόν, δηλαδή θα το πληρώσουν όλοι εκείνοι που είναι πραγματικά υπόχρεοι. Επίσης, θα παρουσιάζεται αναλυτικά στο Δημοτικό Συμβούλιο απολογισμός με τις δράσεις είσπραξης του συγκεκριμένου τέλους ώστε να αποδεικνύεται η ανταποδοτικότητά του σε δράσεις και ενέργειες που θα προωθούν το τουριστικό προϊόν του νησιού.

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα