Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάδειξη και ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Τριχωνίδας

23 Sep 2022, 09:08 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάδειξη και ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Τριχωνίδας

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» εντάχθηκε το στρατηγικό Σχέδιο για την ανάδειξη και ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Τριχωνίδας.

Η Λίμνη Τριχωνίδα είναι η μεγαλύτερη και βαθύτερη λίμνη της Ελλάδας. Βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, νότια του Παναιτωλικού όρους και βόρεια του Αρακύνθου, και συνδέεται δυτικά με τη γειτονική λίμνη Λυσιμαχία. Ανήκει διοικητικά στους Δήμους Αγρινίου και Θέρμου, ενώ απέχει 6 χλμ. νοτιοανατολικά από την πόλη του Αγρινίου. Η ίδια η λίμνη σε συνδυασμό με το ποικίλο ανάγλυφο της πέριξ αυτής περιοχής διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερο πρότυπο χωρικής οργάνωσης.

Η μη επαρκής αξιοποίηση και ανάδειξη αυτού του σημαντικού αποθέματος, εξαιτίας ιδίως της μειωμένης συνδεσιμότητας και προσβασιμότητας σημαντικών φυσικών και ανθρωπογενών στοιχείων και του έντονου κατακερματισμού του φυσικού τοπίου, αποτελούν τροχοπέδη στην προσέλκυση επισκεπτών και την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Εντούτοις, μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις μπορεί να ενισχυθεί η προοπτική ανάπτυξης μορφών τουρισμού όπως ο αγροτουριστικός, ο αθλητικός, ο ιαματικός κλπ. και δραστηριοτήτων αναψυχής, και να αναδειχθούν στοιχεία ταυτότητας και αναγνωρισιμότητας. Ως κεντρικό ζήτημα αναδεικνύεται αυτό της

«δικτύωσης», με δημιουργία νέων και επέκταση των υπαρχόντων δικτύων διαδρομών, πεζοπορίας και ποδηλατικών, με χαρακτήρα πολυθεματικό.

Το εν λόγω έργο έχει ως σκοπό να συμβάλλει στην αξιοποίηση της λίμνης και της ευρύτερης περιοχής της προς την παραπάνω κατεύθυνση.

To έργο έχει ως αντικείμενο:

-να παρουσιάσει την υφιστάμενη κατάσταση σε μια περιοχή πέριξ της λίμνης Τριχωνίδας και να αναδείξει προβλήματα και δυσλειτουργίες που αποτελούν τροχοπέδη στην περαιτέρω αξιοποίηση και ανάδειξή της προς την κατεύθυνση της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, της αναψυχής και της συνδεσιμότητας – προσβασιμότητας των αξιόλογων φυσικών, πολιτιστικών και λοιπών ανθρωπογενών στοιχείων

-να διατυπώσει γενικές κατευθύνσεις ανάπτυξης και χωρικής οργάνωσης

-να κατηγοριοποιήσει τις αναγκαίες δράσεις

-να θέσει σε διαβούλευση το πλάνο ανάπτυξης της περιοχής και

-να καταλήξει σε μία δέσμη παρεμβάσεων - έργων ως πρώτης προτεραιότητας, για τα οποία θα συνταχθούν τεχνικές περιγραφές, εκτιμώμενοι προϋπολογισμοί, θεσμικές διαδικασίες, χρονοπρογραμματισμός υλοποίησης κλπ.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα