Η νέα Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Έδεσσας

22 Sep 2022, 08:50 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Η νέα Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Έδεσσας

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Τη νέα Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, η οποία  θα πραγματεύεται τα ζητήματα προβολής και προώθησης της περιοχής συγκρότησε ο Δήμος ‘Έδεσσας.

Τα μέλη της επιτροπής, η οποία μεταξύ άλλων θα καταρτίσει το ετήσιο πρόγραμμα δράσεων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του δήμου, έχουν ως εξής:

Τακτικά Μέλη:

Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα, Πρόεδρος, Σωτήριος Μούκας, Δήμητρα Καραμάνη, Ελένη Κίτσου, Ευάγγελος Κυριακού και Μαρία Γίδου.

Αναπληρωματικά Μέλη:

Αλέξανδρος Πασχάλης, Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Ευάγγελος Θωμάς, Δημήτριος Τζιάκος, Ηρακλής Συμεωνίδης και Αβραάμ Κωνσταντινίδης. 

 

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα