Συνεργασία του δήμου Λίμνης Πλαστήρα με την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

20 Sep 2022, 09:09 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Συνεργασία του δήμου Λίμνης Πλαστήρα με την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Σε μνημόνιο συνεργασίας προχώρησαν ο δήμος Λίμνης Πλαστήρα και η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, στο πλαίσιο της διατήρησης και ανάδειξης της περιβαλλοντικής, γεωφυσικής και πολιτιστικής κληρονομίας της ευρύτερης περιοχής της Λίμνης Πλαστήρα.

Ειδικότερα, ο δήμος συνάπτει συνεργασία με διεθνή και εγχώρια πανεπιστήμια, σχολές και σχολεία, παρέχοντας τη δυνατότητα χρήσης του τόπου από τους φοιτητές και μαθητές, εν προκειμένω με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας.

Σκοπός της εν λόγω συνεργασίας, είναι η διοργάνωση προγραμμάτων, διεθνών θερινών ακαδημιών και σχολείων, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, καθώς και Erasmus+ προγραμμάτων, με κίνητρο την προαγωγή της διαπολιτισμικότητας και τη συμπερίληψη, αλλά και τη διάχυση της Σύγχρονης Τέχνης έξω από τον ακαδημαϊκό και αστικό χώρο.

Παράλληλα, στόχος της ανωτέρω συνεργασίας είναι ο σχεδιασμός εξωτερικών δράσεων με άξονα την ανάδειξη εικαστικών, αισθητικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών, εικαστική παραγωγή και δημιουργία στο φυσικό περιβάλλον, των κοινοτήτων της ευρύτερης περιοχής της Λίμνης Πλαστήρα, μέσα από την καλλιτεχνική ματιά της κοινότητας.

Το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την ανάπτυξη δράσεων, την έρευνα και την καταγραφή για υιοθέτηση «ευφυών» υπηρεσιών που να αναβαθμίζουν την αισθητική και το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον, τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών.

Τέλος, για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού, τα μέσα που θα επιστρατευτούν είναι η διεξαγωγή σεμιναρίων, διαλέξεων και ημερίδων από έμπειρα στελέχη διαφορετικών ερευνητικών πεδίων όπως είναι η Ανθρωπολογία, η Γεωλογία, η Δασολογία, η Γεωπονία, η Αρχιτεκτονική, Φωτογραφία και ο Κινηματογράφος, ενώ ταυτόχρονα θα διερευνηθεί και η πιθανή τουριστική χρησιμότητα των ανωτέρω δράσεων.

 

 
 
 
 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα