Αδελφοποίηση Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Bomet της Κένυας

14 Aug 2022, 08:25 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Αδελφοποίηση Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Bomet της Κένυας

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Στη σύναψη Συμφώνου Αδελφοποίησης προέβησαν οι Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Bomet της Δημοκρατίας της Κένυας, σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Ειδικότερα, η Κομητεία Bomet με συνολικό πληθυσμό 875.689 κατοίκους, θεωρείται από τις πλέον ακμάζουσες και ανταγωνιστικές σε οικονομική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες της.

Κατόπιν επίσημης αποστολής από την Κένυα στην Ηλεία,  ο Κυβερνήτης της Περιφέρειας Bomet, H.E. Hillary K. Barchok, εντυπωσιάστηκε από την ομορφιά, τη φύση, την τουριστική ανάπτυξη και τον πολιτιστικό πλούτο, ιδιαίτερα της Αρχαίας Ολυμπίας και εξέφρασε την επιθυμία αδελφοποίησης της Περιφέρειάς του με την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας.

‘Όπως αναφέρουν εκπρόσωπο των δύο περιφερειών,  η αλληλεπίδραση μέσω γόνιμων συνεργασιών, μπορεί να συμβάλει στην εξεύρεση κοινών σημείων ενδιαφέροντος ενώ θα δώσει στην κάθε πλευρά την ευκαιρία , να επωφεληθεί από την ποικιλία των εμπειριών.

Αναλυτικά, οι στόχοι της αδελφοποίησης, είναι η αναζήτηση κοινών σημείων επαφής για την εδραίωση γόνιμων και βιώσιμων συνεργασιών, σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, η ενίσχυση των δεσμών οικειότητας, η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, ο διαπολιτισμικός διάλογος, καθώς και η ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τη λειτουργία τοπικών θεσμών, της διοίκησης και των υπηρεσιών.

Παράλληλα, μέσω της αδελφοποίησης, επιδιώκεται η προσέγγιση που αφορά στην τοπική οικονομία και απασχόληση, η προώθηση των εμπορικών συναλλαγών, η ανταλλαγή εκπαιδευτικών επισκέψεων και η συνεργασία των δύο περιοχών για ένταξη σε προγράμματα διάχυσης της γνώσης και της εμπειρίας τους.

Τέλος, επιπρόσθετος σκοπός της αδελφοποίησης, είναι η γνωριμία του επιχειρηματικού κόσμου της Ηλείας, με τον αντίστοιχο της κομητείας Bomet.

 

 
 
 
 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα