Η Κρήτη σε πρόγραμμα ενισχύσεων για τους ελκυστικούς νησιωτικούς προορισμούς της Μεσογείου

05 Aug 2022, 08:26 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Η Κρήτη σε πρόγραμμα ενισχύσεων για τους ελκυστικούς νησιωτικούς προορισμούς της Μεσογείου

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Η Περιφέρεια Κρήτης ενέκρινε τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της πράξης «Νησιά-Ελκυστικοί Προορισμοί της Μεσογείου - SMART TOUR» του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020» συνολικού προϋπολογισμού 497.258,06  ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η περιοχή παρέμβασης αφορά τα νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, την Κρήτη και την Κύπρο δηλαδή το σύνολο της επιλέξιμης περιοχής. Τα κοινά χαρακτηριστικά των περιοχών αυτών στην περιοχή παρέμβασης, περιλαμβάνουν τη θέση τους στο νοτιοανατολικό σύνορο της Ευρώπης με την Ασία και την Αφρική, τη νησιωτική/ναυτική φυσιογνωμία και παράδοση, τη σχετικά σημαντική έκταση των νησιών αυτών, και το φυσικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χωροθετούνται ως τουριστικοί προορισμοί.

Η αναβάθμιση της τουριστικής ταυτότητας και του «τουριστικού προϊόντος» των περιοχών αναφοράς μέσω της ανάδειξης των κοινών τους χαρακτηριστικών είναι δυνατόν να τα καταστήσει περισσότερο ελκυστικά, δεδομένου ότι η «αειφορία» αποτελεί εξαιρετικά συγκριτικό πλεονέκτημα υπό την παρούσα διεθνή συγκυρία, αλλά και η εξέταση των δυνατοτήτων συνέργειας και δημιουργίας κοινών τουριστικών δραστηριοτήτων κυρίως σε περιοχές φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος εντάσσονται στο πλαίσιο του παρόντος έργου.

"Τα νησιά είναι δυνατόν να αξιοποιήσουν την υπάρχουσα τουριστική αξία που υπάρχει για τα «νησιά της Μεσογείου Mediterranean islands», αναδεικνύοντας περισσότερο τη δυνατότητα που υφίσταται να προσφέρουν με «αειφόρο τρόπο», πληθώρα βιωματικών εμπειριών στον επισκέπτη σε σύντομο χρόνο και σε μικρές αποστάσεις, υπερκεράζοντας το «συνήθως προσφερόμενο τουριστικό προϊόν «ήλιος-θάλασσα», και προσθέτοντας σε αυτό σημαντικότερες και αξιοζήλευτες εμπειρίες που σχετίζονται με τον αρχαίο και σύγχρονο πολιτισμό, την ιστορία και τη ναυτική παράδοση.

Οι εμπειρίες συμπληρώνονται ανάλογα με τις ομάδες- στόχους, με δραστηριότητες και επισκέψεις σε φυσικά τοπία και περιοχές ιδιαιτέρου κάλους, δραστηριότητες στη φύση, αξιόλογες περιπατητικές διαδρομές, γαστρονομικά –οινολογικά ενδιαφέροντα, θερμαλισμό και ευεξία, εκδηλώσεις και πολιτιστικά γεγονότα. Με την παρούσα πρόταση θα αναδειχθεί το στοιχείο του «αειφόρου προορισμού», μέσω της οργάνωσης δράσεων που μπορούν να στηρίξουν μια στρατηγική τουριστικής προσέλκυσης για τα νησιά, που θα μπορούσε να διατυπώνεται ως ακολούθως: «Νησιά στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων: η καλύτερη επιλογή για την πιο πλουραλιστική εμπειρία.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, θα χρηματοδοτηθούν ενέργειες που στηρίζουν την οργάνωση δράσεων που εξυπηρετούν τη στρατηγική του αειφόρου προορισμού μέσα από κατάλληλους σχεδιασμούς. Επίσης, θα αναδειχθούν οι δραστηριότητες και εμπειρίες που προσφέρουν τα νησιά, ως ολοκληρωμένος προορισμός διακοπών, μέσα από την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων για την προσέλκυσή τουρισμού (ψηφιακές διαδραστικές εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας), που περιλαμβάνουν την οργάνωση προτάσεων διαδρομών και εμπειριών αναλόγως των ομάδων στόχου, διοργάνωση επικοινωνιακών γεγονότων.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα