Διαγωνισμός 500.000 ευρώ για την ψηφιακή περιήγηση στην Αρχαία και Βυζαντινή Μεσσηνία

08 Jul 2022, 08:10 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Διαγωνισμός 500.000 ευρώ για την ψηφιακή περιήγηση στην Αρχαία και Βυζαντινή Μεσσηνία

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Προκηρύχθηκε, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» δημόσιος διαγωνισμός για το έργο ψηφιακή περιήγηση στο πολιτιστικό απόθεμα της Αρχαίας και Βυζαντινής Μεσσηνίας , προϋπολογισμού 500.000 ευρώ.

Η πρόσκληση αφορά στην αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων και τη χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών για την προστασία, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Αντικείμενο της δράσης είναι η αξιοποίηση από την ΕΦΑ Μεσσηνίας των πλέον σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας για τη διάσωση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Χώρας, καθώς και για την, με αποτελεσματικό τρόπο, περαιτέρω ανάδειξη και προβολή της, με την ανάπτυξη καινοτόμου ψηφιακού περιεχομένου, που θα μπορεί να συμβάλλει στον εμπλουτισμό του πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος της χώρας.

Με γνώμονα την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής εξωστρέφειας του πολιτιστικού περιεχομένου, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθούν εργασίες ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης και ταξινόμησης καθώς και ανάπτυξης μιας σειράς ψηφιακών παραγωγών και εφαρμογών με χρήση open source λογισμικού και open data περιεχομένου.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ ορίστηκε η 10η Αυγούστου. 

 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα