Δήμος Καλαμάτας: Δημιουργία καινοτόμων τουριστικών καταστημάτων πληροφόρησης

08 Jul 2022, 08:14 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Δήμος Καλαμάτας: Δημιουργία καινοτόμων τουριστικών καταστημάτων πληροφόρησης

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

O Δήμος Καλαμάτας προκήρυξε διαγωνισμό για δημιουργία σύγχρονων Μέσων Προβολής των πολιτιστικών και των τουριστικών πόρων της Καλαμάτας και ειδικότερα την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τη λειτουργία διαδραστικών συστημάτων, προϋπολογισμού 63.847 ευρώ.

Ειδικότερα, αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών που απαιτείται για τη δημιουργία καινοτόμων τουριστικών καταστημάτων πληροφόρησης («Info points») στην πόλη της Καλαμάτας. Οι νέοι χώροι θα αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής και θα παρέχουν στους επισκέπτες σύγχρονους, καινοτόμους και εναλλακτικούς τρόπους πληροφόρησης.

Τα σημεία πληροφόρησης θα στοχεύουν στην ολοκληρωμένη ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού και των επισκεπτών για τουριστικά και πολιτιστικά θέματα της πόλης.

Η τεχνολογική υποδομή των γραφείων πληροφόρησης θα αποτελείται από πρωτότυπα διαδραστικά συστήματα τα οποία στοχεύουν στην πληροφόρηση των επισκεπτών και την προώθηση του τουρισμού και του πολιτισμού μέσω προηγμένων υπηρεσιών διαδραστικής ενημέρωσης καθώς και βιωματικών τρόπων αλληλεπίδρασης.

Στο πλαίσιο της δράσης θα δημιουργηθούν δύο διαδραστικά γραφεία πληροφόρησης τα οποία θα είναι ηλεκτρονικά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Το πρώτο θα στεγάζεται σε χώρους του Ιστορικού Δημαρχείου της Καλαμάτας όπου θα λειτουργούν δέκα διαδραστικά συστήματα και το δεύτερο σε επισκέψιμο χώρο (μεγέθους περιπτέρου) που θα βρίσκεται στην παραλιακή ζώνη της Καλαμάτας και θα διαθέτει τρία διαδραστικά συστήματα.

Ένας από τους βασικούς στόχους του είναι επίσης να δημιουργήσει μία ενιαία υποδομή διατήρησης και καταλογογράφησης ψηφιακού περιεχομένου για τον Δήμο Καλαμάτας, το οποίο θα είναι διαθέσιμο και με τη μορφή ανοιχτών δεδομένων (open data), η οποία θα επιτρέπει τη διάχυση και διάθεσή του.

Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων έχει ορισθεί η 25η Ιουλίου.

 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα