Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες σε Κέρκυρα και Λευκάδα

02 Jul 2022, 08:08 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες σε Κέρκυρα και Λευκάδα

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Δύο άδειες για πλωτές εξέδρες εγκρίθηκαν από τους αρμόδιους φορείς, προς τοποθέτηση σε θαλάσσιες περιοχές της Κέρκυρας και της Λευκάδας.

Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ενέκρινε την εκ νέου τοποθέτηση πλωτής εξέδρας επιφάνειας 24,75 τ.μ., στη θαλάσσια περιοχή Κασσιόπης της Κέρκυρας, για λογαριασμό SELVO LTD, με σκοπό την πρόσδεση σκαφών. Η εν λόγω πλωτή εξέδρα, προορίζεται για εποχιακή χρήση μέχρι 6 μηνών, ενώ η πρόσβαση σε αυτή θα γίνεται μέσω διαδρόμου σύνδεσης 2,55 τ.μ., με απλή έδραση στο βυθό.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ενέκρινε την εκ νέου τοποθέτηση πλωτής εξέδρας συνολικής επιφάνειας 64,80 τ.μ. με διάδρομο σύνδεσης 7,20 τ.μ. στη θαλάσσια ζώνη λιμένα Βλυχού Λευκάδας,  για λογαριασμό της BRADLEY VICTORIA με σκοπό την πρόσδεση σκαφών και για εποχική χρήση μέχρι 6 μηνών.

Σημειώνεται ότι η πλωτή εξέδρα θα τοποθετηθεί σε ασφαλή απόσταση από τυχόν λιμενικά έργα, που βρίσκονται ή κατασκευάζονται στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, ενώ δεν επιτρέπεται η χρήση της πλωτής εξέδρας για εγκατάσταση και λειτουργία εστιατορίων ή κέντρων αναψυχής, ούτε δύναται να εξυπηρετεί θέσεις μόνιμου ελλιμενισμού σκαφών ή διαφημιστικούς σκοπούς.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα