Παράταση για 2 χρόνια της μίσθωσης της μαρίνας Καλαμάτας

01 Apr 2022, 09:36 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Παράταση για 2 χρόνια της μίσθωσης της μαρίνας Καλαμάτας

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

H Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας ενέκρινε την παράταση της από 02.09.1998 υπογραφείσας σύμβασης παραχώρησης της χρήσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Τουριστικού Λιμένα Σκαφών Αναψυχής (Μαρίνας) Καλαμάτας, για 2 έτη, έως 01/09/2024, κατόπιν αιτήματος της μισθώτριας εταιρείας «ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ».

Για τη λήψη της σχετικής απόφασης έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι δεν υπήρχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές μισθωμάτων του Τουριστικού Λιμένα Σκαφών Αναψυχής (Μαρίνας) Καλαμάτας, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης στα μέσα Ιανουαρίου.

 
 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα