Κοζάνη | Πώς θα αναπτυχθεί η λίμνη Πολυφύτου και η παραλίμνια περιοχή της

24 Mar 2022, 09:47 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Κοζάνη | Πώς θα αναπτυχθεί η λίμνη Πολυφύτου και η παραλίμνια περιοχή της

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Eγκρίθηκε από τον Δήμο Κοζάνης το σύμφωνο συνεργασίας και συστήματος διοίκησης για την ανάπτυξη της λίμνης και της παραλίμνιας περιοχής λίμνης Πολυφύτου.

Στο σύμφωνο συνεργασίας συμμετέχουν 9 φορείς (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, Δήμος Κοζάνης, Δήμος Σερβίων, Δήμος Βελβεντού, Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας A.E. - ΑΝΚΟ, Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιέων, Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων, Ναυτικός Όμιλος Κοζάνης).

Ειδικότερα, οι φορείς διαπίστωσαν ότι:

- Υπάρχει πολιτική βούληση, σε συνέχεια συναντήσεων που προηγήθηκαν, έτσι ώστε το αξιόλογο οικοσύστημα και η ευρύτερη περιοχή της λίμνης Πολυφύτου να προστατευθούν, να αναδειχθούν και να αξιοποιηθούν εντασσόμενα στον ευρύτερο Περιφερειακό και Εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασμό και προγραμματισμό.
- Η ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Πολυφύτου θα πρέπει να έχει συστηματικό και ολοκληρωμένο χαρακτήρα, με σαφή καταμερισμό ρόλων και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Φορέων και γενικά των εμπλεκόμενων στην αναπτυξιακή διαδικασία.
- Η τοπική παρουσία συμβάλλει στην άμεση στήριξη κάθε πρωτοβουλίας είτε αυτή προέρχεται από τους θεσμικούς Φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης είτε από κατοίκους που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα είτε από φορείς που δραστηριοποιούνται στα θέματα προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος.
- Η τοπική ενεργοποίηση συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη.
- Η λειτουργία μας στο πλαίσιο κοινών στόχων δημιουργεί οικονομίες κλίμακας και συνδράμει στη διάχυση και εφαρμογή πετυχημένων πρακτικών και στη συμπληρωματική δράση
- Η αναπτυχθείσα μέχρι σήμερα πολύμορφη συνεργασία μεταξύ της πλειοψηφίας των συνεργαζόμενων στο πλαίσιο του  Συμφώνου, κατά την εφαρμογή πολιτικών Περιφερειακής και Τοπικής ανάπτυξης, ήταν επιτυχής.
- Η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας A.E. - ΑΝΚΟ αποτελεί επιστημονικό φορέα και εκπροσωπεί τους θεσμικούς και κοινωνικούς εταίρους της περιοχής, μέσω της μετοχικής της σύνθεσης, έχει μακρόχρονη παρουσία και συμβολή στην αναπτυξιακή διαδικασία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ενώ παράλληλα διαθέτει το αναγκαίο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό έτσι ώστε να αποτελέσει τον Συντονιστή Φορέα που θα στηρίξει την οργάνωση της κοινής προσπάθειας που προωθείται στο πλαίσιο του Συμφώνου.

 
 
 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα