Ψηφιακό Ταξίδι στη Σπιναλόγκα

25 Jan 2022, 09:21 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Ψηφιακό Ταξίδι στη Σπιναλόγκα

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου του υπουργείου Πολιτισμού προκήρυξε ανοικτό διεθνή διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιακές εφαρμογές για τον αρχαιολογικό χώρο της Σπιναλόγκα» στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Ψηφιακό ταξίδι στη Σπιναλόγκα».

Ο συνολικός Προϋπολογισμός ανέρχεται σε 222.580 ευρώ με ΦΠΑ. Ως καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών έχει οριστεί η 19η Φεβρουαρίου ενώ ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 28 Φεβρουαρίου.

Η πρόταση αφορά στην υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δράσης για την ψηφιακή προβολή του νησιού της Σπιναλόγκα με καινοτόμες μεθόδους ψηφιακής τεχνολογίας. Ειδικότερα περιλαμβάνει: Ψηφιοποίηση υλικού και ψηφιακή επεξεργασία υλικού, τρισδιάστατη και επαυξημένη απεικόνιση επιλεγμένων μνημείων, διαδικτυακή Πλατφόρμα τεκμηρίωσης και προβολής της Σπιναλόγκα και λοιπές εφαρμογές, Ψηφιακή διαδραστική ξενάγηση με τη χρήση κινητών συσκευών - Σήμανση στη Σπιναλόγκα με τεχνολογία beacons και amp Qr codes - Εφαρμογή η Σπιναλόγκα σε 3d Ψηφιακή εκπαιδευτική εφαρμογή - παιχνίδι κυνήγι Θησαυρού, Εφαρμογή διαδραστικού χρονολογίου, Μεταφράσεις για τις εφαρμογές - Πιλοτική λειτουργία - Εκπαίδευση του Προσωπικού της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου και Σχεδιασμός - Εκτύπωση 3σέλιδου Φυλλαδίου ενημέρωσης - μετάφραση κειμένων, Πινακίδες σήμανσης, πληροφόρησης και προβολής.

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα