Το νέο πρόγραμμα τουριστικής αναβάθμισης της Πάρου

10 Nov 2021, 10:22 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

TornosNews.gr

Το νέο πρόγραμμα τουριστικής αναβάθμισης της Πάρου

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Με έμφαση στην ανάπτυξη των ψηφιακών δράσεων προώθησης του προορισμού, αλλά και της ανάπτυξης των διαδικτυακών «εργαλείων» προβολής, σε συνδυασμό με οργανωμένη ερευνητική δουλειά για τον επανακαθορισμό του brand name της Πάρου, αναμένεται να προχωρήσει ο Δήμος μέσα στο επόμενο έτος.Με αποφάσεις της Επιτροπής Τουρισμού και Ανάπτυξης, αλλά και της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου, εγκρίθηκε το πρόγραμμα δράσης για την τουριστική προώθηση του νησιού μέσα στο 2022.

Στην «ατζέντα» των ανθρώπων του τουρισμού του νησιού, υψηλά βρίσκεται η ανάπτυξη περαιτέρω των ψηφιακών εργαλείων που διαθέτει – ή μπορεί να διαθέσει – ο Δήμος Πάρου, προκειμένου να ενισχύσει τις ψηφιακές δράσεις προβολής, τόσο με ίδιες δυνάμεις, όσο και σε συνεργασία με έμπειρους συνεργάτες.

Επιπλέον, σημαντικό κομμάτι της προσπάθειας αναμένεται να διοχετευτεί στον τομέα της έρευνας, προκειμένου να υπάρξουν τα στοιχεία αυτά, που θα επιτρέψουν στην Πάρο να επανακαθορίσει το τουριστικό brand της, λαμβάνοντας υπόψιν, ότι ο χαρακτήρας του νησιού έχει αλλάξει σε ό,τι αφορά στην τουριστική κίνηση, κατά τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά την πλήρη λειτουργία του νέου αεροδρομίου.

Στοχευμένη διαδικτυακή προβολή σε εκθέσεις και ευρύ κοινό

Στο πλαίσιο των δράσεων που προγραμματίζονται για το 2022, προβλέπεται και η προώθηση του τουριστικού προϊόντος του ∆ήµου Πάρου σε στοχευµένα κοινά στο εξωτερικό µέσα από τις δράσεις του προγράµµατος flyingtogreece.com και περιλαµβάνει:

  • Σύνταξη στοχευµένων κειµένων για το τουριστικό και επενδυτικό προφίλ του ∆ήµου Πάρου σε πέντε γλώσσες (Γαλλικά, Γερµανικά, Ισπανικά, Αγγλικά και Ελληνικά). Τα κείµενα αυτά θα τοποθετηθούν µέσα στο έντυπο του flyingtogreece.com, που θα διανεµηθεί στις φυσικές και virtual εκθέσεις τουρισµού. Το έντυπο είναι διαδραστικό και µε τη χρήση QR code θα παραπέµπει στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Πάρου
  • Σύνθεση κειµένων µε προτάσεις προς τους ταξιδιώτες για να επισκεφθούν το ∆ήµο Πάρου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Κάθε πρόταση θα αφορά se µία εποχή του χρόνου και η παρουσίασή τους θα γίνει σε πάνω από 2.000 πράκτορες
  • Παρουσίαση και προβολή της Πάρου ως τουριστικού προορισµού σε στοχευµένες εκδηλώσεις στο εξωτερικό
  • ∆ωρεάν φιλοξενία της ιστοσελίδας του Δήμου Πάρου στις ιστοσελίδες flyingtogreece.com και aegeanislands.promo για την ταχύτερη ανάπτυξη της επισκεψιµότητας της
  • Αποστολή φωτογραφιών και ανανεωµένου προωθητικού υλικού µε νέα µέλη για την Πάρο, ανά τακτά διαστήµατα, µέσω Messenger, σε όσους έχουν χρησιµοποιήσει την υπηρεσία και έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον προορισµό
  • Αποστολή ενηµερωτικών και προωθητικών newsletters προς τους ταξιδιωτικούς πράκτορες, η γνωριµία των οποίων έχει γίνει κατά τη διάρκεια των εκθέσεων και η οµάδα του προγράµµατος διατηρεί συνεχή επαφή µαζί τους τα τελευταία οκτώ χρόνια.

Επιπλέον, ως «μπόνους» στις παροχές που θα έχει λαμβάνειν ο Δήμος Πάρου από τη συνεργασία του με το πρόγραμμα Flyingtogreece, έναντι δαπάνης 11.780 ευρώ, θα περιλαμβάνονται:

Α) ∆ωρεάν σχεδιασµός Τουριστικής ιστοσελίδας του ∆ήµου Πάρου, από την έµπειρη οµάδα του προγράµµατος, που αποτελείται από εξειδικευµένους web designers και προγραµµατιστές. Η ιστοσελίδα θα σχεδιαστεί ώστε να είναι λειτουργική, φιλική προς το χρήστη και αξιοποιώντας τις σύγχρονες τάσεις του web design ώστε να αποδώσει τα µέγιστα θετικά αποτελέσµατα, ενισχύοντας τη δυναµική προβολή του ∆ήµου της Πάρου, στο εξωτερικό. Η ιστοσελίδα θα προωθηθεί, µέσω του προγράµµατος σε πάνω από 2.000 επαγγελµατίες του τουρισµού, bloggers, influencers,t our operators και event planners του εξωτερικού.

Β) Παροχή ολοσέλιδης καταχώρησης στο Hellenic Golden Directory µε αφιέρωµα στην Πάρο. Το Hellenic Golden Directory εκδίδεται στη Νέα Υόρκη και προβάλλει Αµερικανούς και Ελληνοαµερικανούς επιχειρηµατίες και διανέµεται πλέον σε πάνω από 60 ξενοδοχεία των 5 και 4 αστέρων της Νέας Υόρκης και της Μητροπολιτικής περιοχής. Το Hellenic Golden Directory εκδίδεται σε πάνω από 10.000 αντίτυπα.

Ψηφιακή αναβάθµιση της τουριστικής ιστοσελίδας Imagine Paros

Μέσα στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης των εργαλείων του Δήμου, εντάσσεται και η αναβάθμιση της ιστοσελίδας paros.gr.

Προκειμένου να γίνει αυτό προβλέπεται µελέτη και αξιολόγηση της τουριστικής ιστοσελίδας του ∆ήµου και εικαστικός ανασχεδιασµός του web site, µε στόχο τη βελτιστοποίησή της, σύµφωνα µε τις νέες τάσεις ελκυστικής σχεδίασης. Οι βελτιώσεις που θα προταθούν στο πλαίσιο της μελέτης, θα έχουν στόχο την ανάδειξη του περιεχοµένου και την κατηγοριοποίηση της πληροφορίας µε επίκεντρο τον χρήστη και τον τρόπο που καταναλώνει το περιεχόµενο (βάσει ενδιαφερόντων, προτιµήσεων, προφίλ ή χρονικής περιόδου). Ο σχεδιασµός και οι ενέργειες βελτιστοποίησης θα ευθυγραµµίζονται µε τη γενικότερη στρατηγική του ∆ήµου και θα υπηρετούν την καλύτερη ενηµέρωση των επισκεπτών του ιστοτόπου.

Αναβάθµιση µέσων κοινωνικής δικτύωσης και δηµιουργία νέων

Για την καλύτερη παρουσία του Δήμου Πάρου και των σελίδων του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προβλέπεται συνεχής παροχή συμβουλευτικών και δημιουργικών υπηρεσιών.

Στην κατεύθυνση αυτή θα αναβαθµιστούν ή θα δηµιουργηθούν νέοι λογαριασµοί (εάν αυτό κριθεί απαραίτητο) σε Facebook,  Youtube και Instagram, ως µέρος του οικοσυστήµατος του paros.gr µε διεθνές reach (posts σε αγγλικά).

Επιπλέον, θα παρέχεται υπηρεσία ανάρτησης του περιεχοµένου στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και παρακολούθησης του, με το Δήμο να λαµβάνει µηνιαίες αναφορές.

Σήµανση και χαρτογράφηση των ποδηλατικών διαδροµών

Για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, αλλά και τον εμπλουτισμό της εμπειρίας των επισκεπτών του νησιού, ο Δήμος προτίθεται να προχωρήσει στην οργάνωση των ποδηλατικών διαδρομών του νησιού.

Η συγκεκριµένη δράση αφορά την σήµανση και την χαρτογράφηση των κάτωθι ποδηλατικών διαδροµών του ∆ήµου Πάρου:

α) Νάουσα-λατοµεία Μαραθίου: 6.95 km.

β) Νάουσα-ΑµπελάςΤσουκαλιά-Μώλος: 11.42 km.

γ) Νάουσα-Παροικία µέσω ∆ηλίου: 15.69 km.

δ) Παροικία-Νάουσα µέσω Έλητα και Καµαρών: 12.94 km.

ε) Λεύκες-Αυκουλάκι-Μάρπησσα: 8.69 km.

Οι πινακίδες που θα τοποθετηθούν θα περιλαµβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, καθώς και το λογότυπο του ∆ήµου Πάρου. Η δράση θα γίνει σε συνεργασία µε τον Ποδηλατικό Όµιλο Πάρου µε στόχο τη λήψη της πιστοποίησης Bike Friendly για τις διαδρομές.

Οι απαραίτητες Μελέτες-Τεχνικές Περιγραφές-Ενδεικτικός Προϋπολογισµός- Προϋπολογισµός προσφοράς-Τεχνικές Προδιαγραφές, θα συνταχθούν από µηχανικό του ∆ήµου λόγω της ειδικευµένης γνώσης και της απαιτούµενης τεχνογνωσίας που απαιτεί η ιδιαιτερότητα του αντικειµένου.

Παροχή υπηρεσιών έρευνας για το τουριστικό προϊόν της Πάρου

Τέλος, μέσα στο τουριστικό πλάνο του 2022 προβλέπεται και η εκπόνηση έρευνας, σχετικά µε το τουριστικό προϊόν της Πάρου, η οποία θα βασίζεται στους εξής άξονες:

• Ανάλυση γενικότερου περιβάλλοντος

• Η παρουσία του brand «Πάρος» στο διαδίκτυο και στα Social Media

• Εκτιµήσεις για τις τάσεις στην τουριστική αγορά την εποχή ή την µετά-εποχή της πανδηµίας

• ∆ηµοσκοπική έρευνα σε ευρύ κοινό για το brand «Πάρος»

• Αξιολόγηση υπάρχοντος επικοινωνιακού υλικού.

Ο ανάδοχος για την εκπόνησή της θα οριστεί σε επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής και κατόπιν έρευνας.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα