Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας: Διαγωνισμός για δράσεις τουριστικής προώθησης των Σερρών

06 Sep 2021, 11:24 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας: Διαγωνισμός για δράσεις τουριστικής προώθησης των Σερρών

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκήρυξε διαγωνισμό για την ανάθεση δράσεων τουριστικής προώθησης των Σερρών για τα έτη 2021-22 συνολικού προϋπολογισμού 59.900 ευρώ με ΦΠΑ.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών έχει ορισθεί η 9η Σεπτεμβρίου και ώρα 9:30 στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών.  Η διενέργεια του διαγωνισμού θα διενεργηθεί την επόμενη ημέρα στις 10:00. Το αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνει την έκδοση τουριστικού οδηγού.

Θα παρέχονται χρηστικές πληροφορίες (ιστορικές, πολιτιστικές, κλπ), με παράθεση στοιχείων επικοινωνίας των διαφόρων πόλων τουριστικής έλξης (τηλ, website, e-mail κλπ).

Επίσης, θα δοθεί έμφαση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νομού, καθώς και σε στοιχεία όχι ιδιαίτερα προβεβλημένα, αλλά σπουδαία, όπως: τοξωτά γεφύρια, παραδοσιακοί οικισμοί, μονοπάτια κλπ. Παράλληλα, θα τονισθεί η τοπική γαστρονομία με τις ιδιαιτερότητές της (μπουγάτσα, ακανές, βουβαλίσια προϊόντα κλπ). Θα παραχθούν 8.000 ελληνόγλωσσα τεμάχια και 5.000 αγγλόγλωσσα. Προβλέπεται η μετάδοση spots στην τηλεόραση και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ενώ θα παραχθούν και αναμνηστικά δώρα τουριστικής προβολής.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα