Δήμος Ρόδου: Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας καταγραφής των πολιτιστικών εκδηλώσεων

27 May 2021, 08:15 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Δήμος Ρόδου: Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας καταγραφής των πολιτιστικών εκδηλώσεων

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Στην προκήρυξη διαγωνισμού θα προχωρήσει ο δήμος Ρόδου για τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας καταγραφής των πολιτιστικών εκδηλώσεων  και έξυπνης εφαρμογής οδηγού πολιτισμού για το νησί.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάπτυξη μίας διαδικτυακής πλατφόρμας και μίας εφαρμογής πληροφορικής για την κάλυψη του κενού πληροφόρησης και συνεχούς ενημέρωσης του κοινού της Ρόδου (πολιτών και επισκεπτών) για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που σχεδιάζονται και λαμβάνουν χώρα στο νησί, καθώς έως σήμερα υπάρχουν μόνο αποσπασματικές πληροφορίες μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου, εφαρμογές για την ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων της Ρόδου και τουριστικούς οδηγούς και portals με περιορισμένες πληροφορίες ή πληροφορίες μόνο για τις εδραιωμένες ετήσιες βασικές εκδηλώσεις του νησιού.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ανάδοχος της σύμβασης θα αναπτύξει:

-Mία διαδικτυακή πλατφόρμα ανεύρεσης και καταγραφής των πολιτιστικών εκδηλώσεων στην περιοχή της Ρόδου.

-Mία εφαρμογή τουριστικού οδηγού πολιτισμού για τη Ρόδο σε κινητές συσκευές (IOS, Android).

Η διαδικτυακή πλατφόρμα θα έχει 2 κατηγορίες χρηστών: α) τους χρήστες/ υπαλλήλους που θα ορίζονται από τον Δήμο Ρόδου και β) τους χρήστες/ καλλιτέχνες που θα ανεβάζουν το δικό τους υλικό στην πλατφόρμα. Παράλληλα, η πλατφόρμα θα έχει μηχανισμό εξόρυξης και αποσαφήνισης δεδομένων μέσα από το διαδίκτυο που θα αντλεί και θα προτείνει πιθανές εκδηλώσεις για ενσωμάτωση στην πλατφόρμα.

Εκτός της ανάπτυξης της πλατφόρμας και της εφαρμογής, θα λάβουν επιπλέον χώρα:

-Φωτογράφιση και μαγνητοσκόπηση νέων εκδηλώσεων.

-Αναζήτηση παλαιών εκδηλώσεων – υλικού, και αγορά δικαιωμάτων φωτογραφιών και βίντεο των εκδηλώσεων.

-Συγγραφή κειμένων της εφαρμογής που αφορούν τις προβαλλόμενες εκδηλώσεις.

-Μετάφραση των κειμένων της εφαρμογής σε Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ρωσικά.

-Εκπαίδευση στελεχών του Δήμου Ρόδου και φορέων πολιτισμού.

-Δημιουργία υλικού προβολής και ευαισθητοποίησης.

-Οργάνωση ημερίδας.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 100.000 ευρώ με ΦΠΑ.

 
 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα