Πράσινο φως για την κατασκευή Κέντρου Διατήρησης Ναυτικής Παράδοσης στην Κέρκυρα

12 Jan 2021, 08:34 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Πράσινο φως για την κατασκευή Κέντρου Διατήρησης Ναυτικής Παράδοσης στην Κέρκυρα

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας ΑΕ συμμετέχει ως εταίρος στο έργο MUSE το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020.

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός δικτύου φορέων για την ανάδειξη της πολιτισμικής και φυσικής κληρονομιάς για τουριστικούς σκοπούς σε περιοχές οι οποίες είναι αντιμέτωπες με τον κίνδυνο της εγκατάλειψης από τους τοπικούς πληθυσμούς. Επίσης, ένα νέο τουριστικό μοντέλο προτείνεται και περιγράφεται στο έργο “MUSE”. Αυτό το μοντέλο βασίζεται στην ιστορική, φυσική και πολιτισμική κληρονομιά καθώς και στην ενεργή συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού.

Για το λόγο αυτό ο ΟΛΚΕ Α.Ε. αποφάσισε να προχωρήσει τη διαγωνιστική διαδικασία για την κατασκευή Κέντρου Διατήρησης Ναυτική Παράδοσης Κέρκυρας. Ο προϋπολογισμός του εν λόγω έργου ανέρχεται στο ποσό των 728.577,91 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Το Κέντρο Διατήρησης Ναυτικής Παράδοσης, θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της ΟΛΚΕ Α.Ε. εντός της ευρύτερης περιοχής του Νέου Λιμανιού Κέρκυρας στην ευρύτερη περιοχή Μανδουκίου. Το οικόπεδο που έχει παραχωρηθεί για την νέα χωροθέτηση του κτιρίου είναι τραπεζοειδούς σχήματος εμβαδού 2.160 τ.μ., και αναπτύσσεται ως προς το μήκος του, στον άξονα Ανατολή – Δύση.

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα