Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: 500.000 ευρώ για τον εορτασμό των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση

02 Jan 2021, 09:06 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: 500.000 ευρώ για τον εορτασμό των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενέκρινε το Σχέδιο Δράσης «Δυτική Ελλάδα 2021» για τον εορτασμό των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση καθώς και την αναγκαιότητα διενέργειας δαπανών υλοποίησης των επιμέρους δράσεων.

Το κόστος των δράσεων θα φθάσει έως 500.000 ευρώ.

Για τη Δράση «Δυτική Ελλάδα 2021», επιθυμητό είναι να έχουν επιτευχθεί οι κάτωθι στόχοι με το πέρας της:

-Καθολικός εορτασμός των 200 ετών από την έναρξη της ελληνικής επανάστασης σε όλο το γεωγραφικό εύρος της Π.Δ.Ε., με ευκαιρίες συμμετοχής στο σύνολο των φορέων και πολιτών

-Συμμετοχικότητα φορέων και πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων κατά το σχεδιασμό της Δράσης «Δυτική Ελλάδα 2021»

-Διοργάνωση 100 τουλάχιστον εκδηλώσεων ποικίλης θεματολογίας σε συνεργασία με άλλους φορείς

-Συμμετοχή στην παρακολούθηση εκδηλώσεων τουλάχιστον 100.000 επισκεπτών και πολιτών

-Συγκέντρωση, οργάνωση και τεκμηρίωση υλικού για τουλάχιστον 2.500 σημεία ιστορικού, πολιτιστικού και φυσικού ενδιαφέροντος της Π.Δ.Ε.

-Δημιουργία χώρων κινητού/ περιοδικού χαρακτήρα για την προώθηση/ προβολή της τοπικής πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς και τη σύνδεσή της με την ελληνική επανάσταση σε τουλάχιστον 10 σημεία της Π.Δ.Ε.

-Δημιουργία 2 τουλάχιστον νέων μουσειακών χώρων με αξιοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας

-Επίσκεψη τουλάχιστον 500 εκπαιδευτικών και πολιτιστικών ιδρυμάτων (σχολείων, συλλόγων κλπ.) στους χώρους κινητού/ περιοδικού χαρακτήρα και τουλάχιστον 20.000 πολιτών κι επισκεπτών

-Δημιουργία προτύπου υλικού αναφοράς (οπτικοακουστικού, εντύπου και ηλεκτρονικού) για την προεπαναστατική περίοδο και την εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης, με έμφαση στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας

-Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την ανάδειξη, προβολή και προώθηση του ιστορικού, φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της Δυτικής Ελλάδας με τον πλέον σύγχρονο και ελκυστικό τρόπο

-Υιοθέτηση ενός επικοινωνιακού μοτίβου για την Π.Δ.Ε. συμβατού με το επιχειρούμενο rebranding της Π.Δ.Ε. ως «η γη της φλόγας»

-Εύρεση χρηματοδοτικών πόρων για την οργάνωση ενός τουλάχιστον από τα έργα/ δράσεις του Άξονα 3

-Το σύνολο του οπτικοακουστικού, εντύπου και ηλεκτρονικού υλικού που θα αναπτυχθεί να είναι προσβάσιμο σε όλους, πληρώντας τις απαραίτητες προδιαγραφές προσβασιμότητας για ΑμΕΑ

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα