Θετική γνώμη για δημιουργία υδατοδρομίου στο λιμάνι της Καλαμάτας

28 Dec 2020, 10:19 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Θετική γνώμη για δημιουργία υδατοδρομίου στο λιμάνι της Καλαμάτας

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Ο Δήμος Καλαμάτας εξέφρασε θετική γνώμη επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων δημιουργίας υδατοδρομίου στο λιμάνι του προορισμού με φορέα του έργου το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας.

Το υδατοδρόμιο θα περιλαμβάνει χερσαίες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επιβατών και αποσκευών συνολικής επιφανείας 120 τετραγωνικά, πλωτές εγκαταστάσεις για τον ελλιμενισμό των υδροπλάνων, καθώς και υδάτινη επιφάνεια για την ασφαλή προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση υδατοδρομίου των αεροσκαφών υδροπλάνων.

Όπως αναφέρθηκε σχετικά κατά τη διάρκεια της συζήτησης: "η περιορισμένης κλίμακας, του απλού τύπου κατασκευών για τη δημιουργία της επίγειας υποδομής, (προσωρινός οικίσκος εξυπηρέτησης επιβατών, λοιπή διαμόρφωση του χώρου κλπ.) αλλά και η πλωτή προβλήτα προώθησης των υδροπλάνων κρίνεται ότι δεν πρόκειται να προκαλέσουν άξια λόγου επιβάρυνση στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον της άμεσης περιοχής του έργου και σε συνδυασμό με το πολύ μικρό χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωσή τους".

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα