Το στοίχημα ένταξης του Εθνικού Κήπου στις τουριστικές εμπειρίες των επισκεπτών της Αθήνας

08 Dec 2020, 10:53 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Το στοίχημα ένταξης του Εθνικού Κήπου στις τουριστικές εμπειρίες των επισκεπτών της Αθήνας

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Ο δήμος Αθηναίων ενέκρινε το καταστατικό της εταιρείας ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ Α.Ε.

Σκοπός της εταιρείας είναι η διοίκηση, διαχείριση, και εν γένει προστασία του Εθνικού Κήπου και του Λόφου Φιλοπάππου, ως πόλων μητροπολιτικού πρασίνου εντός του αστικού ιστού, με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που υπαγορεύουν ο δασικός χαρακτήρας τους και ο κοινωφελής προορισμός τους ως χώρων πρασίνου ιδιαίτερης περιβαλλοντικής, ιστορικής και αισθητικής αξίας.

Ο σκοπός της εταιρείας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

-Τη δημιουργία στρατηγικής αξίας μέσω της αποκατάστασης και της ανάδειξης των χώρων πρασίνου που διαχειρίζεται η εταιρεία. Αποκατάστασης και ανάδειξης που θα σεβαστεί τόσο την περιβαλλοντική – οικολογική τους αξία και τον δημόσιο χαρακτήρα τους, όσο και τον ιστορικό τους χαρακτήρα, την πολιτισμική τους διάσταση και αξία καθώς και την αισθητική του ιστορικά αρχικού σχεδίου του κάθε χώρου.

-Τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και την ανάπτυξη κάθε φύσεως δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών στο πλαίσιο των στρατηγικων κατευθύνσεων του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας / Αττικής, την αξιοποίηση συνεργιών και την εν γένει παροχή υπηρεσιών που αποβλέπουν στην προστασία των ανωτέρω μητροπολιτικών πόλων πρασίνου, στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και στην προώθηση της βιώσιμης αστικής, οικονομικής, κοινωνικής, τουριστικής, επιστημονικής, πολιτιστικής και τεχνολογικής ανάπτυξης της Αθήνας.

-Τη διοργάνωση εκπαιδευτικών ή ενημερωτικών σεμιναρίων και συνεδρίων, εκθέσεων, πολιτιστικών γεγονότων και άλλων εκδηλώσεων. Επίσης, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μέτρων και δράσεων για τη δημιουργία και τη βελτίωση των υποδομών πληροφόρησης και εξυπηρέτησης των κατοίκων και των επισκεπτών για την ανάπτυξη και προώθηση του πολιτιστικού και του περιβαλλοντικού τουρισμού.

 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα