Δήμος Αργοστολίου: Αντιδράσεις για την προωθούμενη κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης

24 Nov 2020, 10:23 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Δήμος Αργοστολίου: Αντιδράσεις για την προωθούμενη κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Ο Δήμος Αργοστολίου δηλώνει την αντίθεσή του στην προωθούμενη κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης.

Παράλληλα, ζητά την προώθηση και ολοκλήρωση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων σε όλη την επικράτεια σε εύλογο χρονικό διάστημα με ευθύνη της Κυβέρνησης και σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Ο Δήμος Αργοστολίου επικαλείται σχετική επιστολή της Νομαρχιακής Επιτροπής Τεχνικού Επιμελητηρίου Κεφαλονιά και Ιθάκης στην οποία αναφέρονται τα εξής:

"Το αμέσως προηγούμενο διάστημα ήλθε προς διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής νομοθεσίας», μέσω του οποίου προωθείται ουσιαστικά η κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης, τουλάχιστον με τη μορφή που τη γνωρίζαμε έως σήμερα.

Πρέπει να αναφέρουμε πως η διαβούλευση αυτή έγινε σε μια ακατάλληλη περίοδο, η οποία πέραν του ότι συνέπεσε με τις διακοπές του Αυγούστου, βρίσκεται καταμεσής μια νέας διαφαινόμενης οικονομικής κρίσης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ειδικά για τα νησιά της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, όπου για μια σειρά ιστορικών λόγων η ιδιοκτησία είναι έντονα κατακερματισμένη, είναι πολύ μικρό το ποσοστό των εκτός σχεδίου γηπέδου που πληρούν τα κριτήρια της κατά κανόνα οικοδομησιμότητας. Μια τέτοια βίαιη αλλαγή θα μειώσει τη ζήτηση για τα σημερινά «κατά παρέκκλιση» οικοδομήσιμα γήπεδα, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργήσει την ανάγκη πολλά από αυτά να διατεθούν προς πώληση άμεσα. Οι ανωτέρω συνθήκες οδηγούν νομοτελειακά στην κάθετη πτώση των αξιών αυτών των ιδιοκτησιών.

Συντελείται μια καταφανής αδικία απέναντι στους μικροϊδιοκτήτες γης, όταν την ίδια στιγμή προωθούνται ιδιαίτερα ευνοϊκοί όροι δόμησης για επενδύσεις μεγαλοϊδιοκτητών. Τα συμφέροντα των μεγάλων τουριστικών μονάδων μπαίνουν μπροστά από τα συμφέροντα των οικογενειακών επιχειρήσεων, την περίοδο μάλιστα, που η οικονομία των νησιών μας βασίστηκε ακριβώς σε αυτές τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, μικρά ξενοδοχεία, συγκροτήματα τουριστικών κατοικιών και μεμονωμένες παραθεριστικές κατοικίες, όταν οι μεγάλες μονάδες παρέμειναν κλειστές εξαιτίας των δεδομένων της πανδημίας.

Οι διατάξεις του νομοσχεδίου δημιουργούν ένα δυσάρεστο αιφνιδιασμό στον τεχνικό κόσμο των νησιών μας, αφού την προαναγγελία περιορισμού της δόμησης στις περιπτώσεις των παρεκκλίσεων των 750 και 1.200 τ.μ. διαδέχτηκε η επιχειρούμενη κατάργηση όλων των παρεκκλίσεων. Ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις των ευρισκόμενων εντός ζώνης των 500 μ. από τα όρια οικισμών, πρακτικά η κατάργηση επέρχεται από την ψήφιση του νόμου, καθώς απαιτείται πρόσωπο σε επαρχιακή ή δημοτική οδό, ενώ έως σήμερα δεν υπήρχε τέτοια απαίτηση.

Ακόμη και ο περιορισμός της δόμησης κατά 10%ενδεχομένως δημιουργεί απαιτήσεις αναθεώρησης μελετών σε ήδη σχεδιαζόμενες επενδύσεις, που δεν προλαβαίνουν να λάβουν την απαιτούμενη άδεια έως την ψήφιση του νόμου.

Υπό την πίεση που θα δημιουργηθεί για την έκδοση αδειών «για να μη χαθούν περιουσίες» και υπό από τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια των μεταβατικών διατάξεων, υποβαθμίζεται το επάγγελμα του μηχανικού και απαξιώνεται η μελέτη του.Να παρατηρήσουμε πως τα προβλήματα που φέρνει η ψήφιση του νομοσχεδίου δεν περιορίζονται αποκλειστικά στην εκτός σχεδίου δόμηση, καθώς οι αναγκαίες διαδικασίες χαρακτηρισμού των δημοτικών οδών α’ και β’, ενδεχομένως δημιουργήσουν δυσπραγία και στις περιπτώσεις της δόμησης εντός σχεδίου και ορίων οικισμών.

Την ίδια στιγμή, στα νησιά μας, εκκρεμεί η ολοκλήρωση του κτηματολογίου, η ανάρτηση των δασικών χαρτών, η ολοκλήρωση ΣΧΟΑΠ και Πολεοδομικών σχεδίων, η αντιμετώπιση προβλημάτων σε Σχέδια πόλης και γενικά, στοιχεία τα οποία θα πρέπει να αξιολογηθούν πριν προβεί η πολιτεία ή η τοπική αυτοδιοίκηση σε αποφάσεις χωροταξικού σχεδιασμού. Θεωρούμε κρίσιμη την ολοκλήρωση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων , του άρθρου 7 του νόμου 4447/2016 ΦΕΚ 241/Α, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 207 Κεφάλαιο Η’ του νόμου 4635/2019 και το οποίο άρθρο αυτό, θα τροποποιηθεί εκ νέου όταν και εφόσον ψηφιστεί το έως μέχρι πρότινος σε διαβούλευση επίμαχο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ. Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, σύμφωνα με την υφιστάμενη έως σήμερα νομοθεσία στην πατρίδα μας, καθορίζουν μεταξύ άλλων και τις χρήσεις γης και τους όρους και περιορισμούς δόμησης, σε επίπεδο δημοτικών ενοτήτων, ενός ή του συνόλου αυτών, ενός Δήμου.

Με την ολοκλήρωση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οργανώνεται ο χώρος σε επίπεδο Δήμου, όπως άλλωστε προβλέπεται, μετά από εξειδικευμένη μελέτη και συνεκτιμώντας όλα τα στοιχεία που αναφέρουμε. Αντιθέτως, η προωθούμενη κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης πριν την ολοκλήρωση των Τ.Π.Σ. θα δημιουργήσει μια κρίση τόσο στην κτηματαγορά, όσο και στην οικοδομική δραστηριότητα και την τουριστική ανάπτυξη.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα ανωτέρω, προτείνουμε:

-Την απόσυρση του Κεφαλαίου Γ του νομοσχεδίου, που αφορά την εκτός σχεδίου δόμηση, στο σύνολό του.

-Την προώθηση και ολοκλήρωση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων σε όλη την επικράτεια σε εύλογο χρονικό διάστημα με ευθύνη της Κυβέρνησης και σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα υπάρξει μια συνέχεια στην αναπτυξιακή πορεία κάθε τόπου, ενώ δεν θα υπάρξει η αιφνιδιαστική απαξίωση της περιουσίας τόσων ιδιοκτητών γης εκτός σχεδίου. Σε κάθε άλλη περίπτωση εκτιμούμε ότι θα συντελεστεί μια χωρίς προηγούμενο κοινωνική αδικία στην οποία οι μηχανικοί της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης έχουμε την υποχρέωση να σταθούμε απέναντι".

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα