Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Ψηφιακό θεματικό πάρκο αφιερωμένο στην Επανάσταση του 1821

29 Oct 2020, 10:12 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Ψηφιακό θεματικό πάρκο αφιερωμένο στην Επανάσταση του 1821

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενέκρινε τους όρους για τη διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμό για το έργο "Ψηφιακό σύστημα πολυεπίπεδης ανάδειξης της ιστορίας και του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας" συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού του 1,97 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Στο πλαίσιο της δράσης θα δημιουργηθεί μεταξύ άλλων ένα ψηφιακό θεματικό πάρκο αφιερωμένο στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 με έμφαση στην ιστορία και τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στη Δυτική Ελλάδα. Το θεματικό πάρκο προβλέπεται να είναι φορητό και θα στεγαστεί περιοδικά σε τουλάχιστον 10 επιλεγμένες πόλεις της Δυτικής Ελλάδας. Μετά το πέρας των περιοδικών εκθέσεων θα υπάρξει μόνιμη εγκατάσταση σε 2 σημεία της Δυτικής Ελλάδας. Άλλη δράση που περιλαμβάνει το έργο αφορά στη διασύνδεση των κατοίκων και επισκεπτών μέσω πολλαπλών επιπέδων προβολής με περισσότερα από 2.000 - 2.500 σημεία ιστορικής, φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Στόχος είναι η ανάδειξη και προώθηση του πολιτιστικού πλούτου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς και η διαμόρφωση μίας ολοκληρωμένης βιωματικής εμπειρίας για τους επισκέπτες.

Τέλος, θα γίνει παραγωγή ενός ντοκιμαντέρ για την ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτιστικού αποθέματος στη Δυτική Ελλάδα.

 

 

 

 

 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα