Περιφέρεια Πελοποννήσου: Με επιστρεπτέα επιχορήγηση των μικρών επιχειρήσεων με 5.000 έως 40.000 ευρώ

03 Oct 2020, 16:17 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

TornosNews.gr

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Με επιστρεπτέα επιχορήγηση των μικρών επιχειρήσεων με 5.000 έως 40.000 ευρώ

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία στην Πελοπόννησο προβλέπει Δράση της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020» και συγκεκριμένα του Άξονα 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας».

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης κατά το έτος 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 40.000€ και θα δοθεί με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις όπου πρέπει να πληρούν, μεταξύ άλλων, τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις με έδρα / υποκατάστημα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
  • Να έχουν έναρξη λειτουργίας πριν την 1/1/2019.
  • Να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ.
  • Να δραστηριοποιούνται αδιάλειπτα από 31/1/2020 έως και την υποβολή της αίτησης στον κύριο ΚΑΔ ή στον ΚΑΔ με το μεγαλύτερα έσοδα.
  • Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.
  • Το άθροισμα των εξόδων 2019 συγκεκριμένων κατηγοριών να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 10.000€.

Η έναρξη υποβολών των αιτήσεων θα ξεκινήσει την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως την 01 Νοεμβρίου 2020. Η έκδοση της Απόφασης Ένταξης των Πράξεων θα εκδοθεί μέχρι την 31-12-2020. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 30.000.000€.

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα