Διαγωνισμός για την τοποθέτηση του Αιγάλεω ως νέου προορισμού αναψυχής και πολιτισμού

12 Sep 2020, 13:05 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Διαγωνισμός για την τοποθέτηση του Αιγάλεω ως νέου προορισμού αναψυχής και πολιτισμού

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Καθορίστηκαν οι προδιαγραφές από τον Δήμο Αιγάλεω για τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: Πιλοτικές εφαρμογές έξυπνης πόλης στο Δήμο Αιγάλεω με έμβαση στην τοποθέτηση της περιοχής ως νέου προορισμού αναψυχής και πολιτισμού με αξιοποίηση βιωματικών εμπειριών πολιτών και επισκεπτών.

Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού έχει οριστεί η 16η Οκτωβρίου και ώρα 11:00 π.μ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 500.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Το αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία εξειδικευμένη πλατφόρμας που θα ενισχύσει τη δημόσια διακυβέρνηση, μέσα από τη σύλληψη των πραγματικών αναγκών της κοινωνίας, τη δημιουργία πρόσθετης αξίας μέσω της εκμετάλλευσης ψηφιακών υποδομών και την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος του δήμου και δια της εφαρμογής των αρχών της ανοικτής καινοτομίας, λαμβάνοντας υπόψη τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά του Δήμου Αιγάλεω.

Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη των κατάλληλων εργαλείων και διεπαφών με την αξιοποίηση των οποίων θα εξυπηρετηθούν καλύτερα και πιο ολοκληρωμένα οι πολίτες και οι επιχειρήσεις του Δήμου, θέτοντας μετρήσιμους και ρεαλιστικούς στόχους, αναπτύσσοντας σταδιακά ένα ισχυρό οικοσύστημα καινοτομίας στους τομείς της πληροφορικής και επικοινωνιών. Στην ενοποιημένη ψηφιακή πλατφόρμα, θα ενσωματωθούν οι υφιστάμενες «νησίδες» εφαρμογών του Δήμου Αιγάλεω και θα αναπτυχθούν νέες, για την παρακολούθηση της τρέχουσας κατάστασης της πόλης. Η πλατφόρμα θα αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο κέντρο συντονισμού και ενορχήστρωσης της έξυπνης πόλης του Αιγάλεω. Σε αυτό πλαίσιο, το κέντρο θα ενσωματώνει όλες τις διακριτές πηγές πληροφόρησης και δεδομένων σε ένα μοναδικό σημείο ελέγχου, όπου κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό με εξουσιοδοτημένη πρόσβαση θα είναι σε θέση να ελέγχει και να παραμετροποιεί τις πληροφορίες αυτές.

Η προτεινόμενη πλατφόρμα έξυπνης πόλης, θα θέσει τις απαραίτητες βάσεις για την ολιστική αναδιαμόρφωση του δήμου Αιγάλεω σε επίπεδο επιχειρησιακής λειτουργίας. Η πλατφόρμα έξυπνης πόλης με το σύνολο των εργαλείων που θα προσφέρει, θα συμβάλει στη συλλογή χρήσιμων, επίκαιρων και ουσιωδών δεδομένων, τα οποία επιτρέπουν σε όλες τα ενδιαφερόμενα μέρη/οντότητες της πόλης του Αιγάλεω, από αρμόδιους φορείς (Policymakers) μέχρι και τον μεμονωμένο πολίτη, να λάβουν έξυπνες αποφάσεις, αποφάσεις που φέρνουν θετικά αποτελέσματα.

Στόχος είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση και διαχείριση των σύγχρονων αστικών προβλημάτων για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών μεταξύ των οποίων η βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες/επισκέπτες, η αποδοτικότερη χρήση των διαθέσιμων πόρων, η ενίσχυση της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, η ανάδειξη της τοπικής πολιτισμικής κληρονομιάς και η ενεργοποίηση του πολίτη μέσω αμφίδρομης επικοινωνίας με λειτουργίες της πόλης του Αιγάλεω.

 

 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα