Δύο νέα προγράμματα για την αύξηση του τουρισμού στο Μέτσοβο

28 May 2019, 09:30 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Δύο νέα προγράμματα για την αύξηση του τουρισμού στο Μέτσοβο

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Τη συμμετοχή του σε δύο προγράμματα του διασυνοριακού προγράμματος συνεργασίας Ελλάδα-Αλβανία, CulTour και Technartet, για τη συντήρηση των πολιτιστικών και φυσικών πόρων ως προϋπόθεση της τουριστικής ανάπτυξης, αποφάσισε ο Δήμος Μετσόβου.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα CulTour έχει ως στόχο να αυξήσει τη συνεισφορά του τουρισμού στην κερδοφορία των επιχειρήσεων και στη μείωση της ανεργίας, ειδικά στις ορεινές και αγροτικές περιοχές της υπαίθρου, μεταβάλλοντας το κυρίαρχο πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης, που βασίζεται στον μαζικό τουρισμό.

Το εν λόγω σχέδιο πρεσβεύει ότι η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού μπορεί να συμβάλει σε αυτό τον στόχο, αφού οι διασυνοριακές περιοχές του προγράμματος χαρακτηρίζονται από πολύμορφη και πλούσια πολιτιστική παράδοση, ιστορία και πόρους που μπορούν να προσφέρουν πλούσιες ολοκληρωμένες εμπειρίες στους τουρίστες, όπως η αργυροχρυσοχοϊα, η ιδιαίτερη γαστρονομική παράδοση και η ισοπολυφωνική μουσική, επιμηκύνοντας την τουριστική περίοδο και επιφέροντας τουριστική ανάπτυξη σε νέες περιοχές και τομείς.

Κατ’ επέκταση, το CulTour θα επιδιώξει να συνεισφέρει στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού αξιοποιώντας την Ευρωπαϊκή εμπειρία της μεθοδολογίας για την ανάπτυξη που ονομάζεται Τοπική Ανάπτυξη Μέσω Πρωτοβουλιών Τοπικών Κοινοτήτων. Πρόκειται για μια μεθοδολογία ανάπτυξης και προσέλκυσης επενδύσεων στις τοπικές οικονομίες που βασίζεται στη συνεργασία των ομάδων ενδιαφέροντος και στη συμμετοχή τους σε τοπικές ομάδες δράσης, για το σχεδιασμό της ανάπτυξης και τη διαχείριση τοπίου. Η κοινοπραξία του CulTour θα επιδιώξει να προσαρμόσει τη μεθοδολογία στις ανάγκες του πολιτιστικού τομέα των περιοχών του προγράμματος και κατά συνέπεια να ενεργοποιήσει διασυνοριακές ομάδες δράσης με τη συμμετοχή κοινοτήτων και δημόσιων και ιδιωτικών ομάδων ενδιαφέροντος για το σχεδιασμό της ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού, ακολουθώντας παλαιότερα επιτυχημένα παραδείγματα στην Ευρώπη.

Ειδικοί στόχοι του προγράμματος, είναι μεταξύ άλλων οι εξής:

-Εντοπισμός τοπικών πολιτιστικών πόρων που μπορούν να αξιοποιηθούν μέσω του πολιτιστικού τουρισμού.

-Δημιουργία διασυνοριακών ομάδων δράσης για το σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης.

-Σχεδιασμός στρατηγικών για την τουριστική αξιοποίηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς με τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και ομάδων ενδιαφέροντος.

-Ανάπτυξη τουριστικών διαδρομών για την αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων.

Παράλληλα, το πρόγραμμα Technartet αποσκοπεί στην ανάπτυξη του προσωποποιημένου τουρισμού των τεχνών στην Ελλάδα και στην Αλβανία για τη διατήρηση και αξιοποίηση των τοπικών τεχνών και βιοτεχνιών.

Κεντρική ιδέα του έργου είναι ο περιορισμός των επιπτώσεων του μαζικού τουρισμού στην φυσική και πολιτισμική κληρονομιά, χωρίς να περιορίζεται η οικονομική του συνεισφορά. Οι καλυπτόμενες από το πρόγραμμα περιοχές στην Ελλάδα και στην Αλβανία, πρέπει να προωθήσουν εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες που θα ενισχύσουν την τουριστική ανάπτυξη σε περιοχές και τομείς με υψηλή ανεργία και θα επιμηκύνουν την τουριστική περίοδο πέραν των καλοκαιρινών μηνών.

Το έργο Technartet που πήρε την ονομασία του από τα ονόματα της τέχνης στα ελληνικά και στα αλβανικά, υποστηρίζει ότι λύση σε αυτό το πρόβλημα μπορεί να προσφέρει η ανάπτυξη του «τουρισμού των τεχνών». Με τον όρο αυτό αναφέρεται το είδος του τουρισμού που αποσκοπεί στην εξερεύνηση και στην συμμετοχή σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την τέχνη και συμπεριλαμβάνει επισκέψεις σε καλλιτεχνικά φεστιβάλ, μουσεία, συναυλίες, γαστρονομικές εκδηλώσεις και κάθε είδους κατανάλωση της σύγχρονης κουλτούρας ενός τόπου. Ο τουρισμός των τεχνών μπορεί να αποτελέσει λύση χάρη στην πλούσια παραγωγή των διασυνοριακών περιοχών σε σύγχρονες και παραδοσιακές τέχνες και βιοτεχνίες  και  στην απήχηση που έχει το συγκεκριμένο είδος τουρισμού σε εναλλακτικά «κομμάτια» της τουριστικής ζήτησης, όπως οι νεότεροι.

Για να επιτευχθεί όμως η ανάπτυξη του τουρισμού των τεχνών και να ενισχυθεί η διασυνοριακή οικονομία, θα πρέπει να ξεπεραστούν συγκεκριμένα προβλήματα του τομέα των τεχνών στις διασυνοριακές περιοχές, όπως η χαμηλή πρόσβαση στην αγορά των καλλιτεχνικών και βιοτεχνικών προϊόντων, η έλλειψη γνώσης για τις δυνατότητες αυτών των τομέων να συνεισφέρουν στον τουρισμό και η έλλειψη τοπικών δημόσιων υπηρεσιών για τον εκσυγχρονισμό του καλλιτεχνικού και βιοτεχνικού τομέα.

Κεντρικός Στόχος του έργου, είναι να επιλύσει αυτά τα προβλήματα μέσω της παραγωγής καινοτόμων πολιτικών υποστήριξης και εργαλείων υποδομής που θα προωθήσουν την ανάπτυξη του τουρισμού των τεχνών, θα αναδείξουν τα τοπικά καλλιτεχνικά και βιοτεχνικά προϊόντα και θα ενισχύσουν έτσι την ανταγωνιστικότητα των διασυνοριακών περιοχών στον τομέα του τουρισμού. Τα αποτελέσματα αυτά θα επιτευχθούν παρασκευάζοντας, οργανώνοντας και παρέχοντας στους τουρίστες ψηφιακά εργαλεία και φεστιβάλ τεχνών που θα τους δίνουν τη δυνατότητα να προσωποποιήσουν το τουριστικό τους ταξίδι και να έρθουν σε επαφή με τις τέχνες των διασυνοριακών περιοχών αντίστοιχα. Έτσι θα εξασφαλιστεί η δυνατότητα προβολής και αξιοποίησης ταυτόχρονα πολλών διαφορετικών καλλιτεχνικών και βιοτεχνικών προϊόντων, καθώς και ο εκσυγχρονισμός του τουριστικού τομέα των περιοχών και η απήχησή τους στους νέους.

Αναλυτικά, μεταξύ άλλων θα λάβουν χώρα οι εξής δράσεις:

-Σχεδιασμός διασυνοριακών στρατηγικών για την τουριστική αξιοποίηση σύγχρονων και παραδοσιακών καλλιτεχνικών και βιοτεχνικών προϊόντων.

-Εκπαίδευση των παραγόντων του τουριστικού τομέα στην αξιοποίηση των καλλιτεχνικών πόρων και στην παροχή προσωποποιημένων τουριστικών προϊόντων.

-Προετοιμασία ψηφιακών μέσων για την προσωποποίηση της τουριστικής εμπειρίας.

-Παροχή συστάσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού των τεχνών.

-Ψηφιακή πλατφόρμα και εφαρμογή κινητού που θα επιτρέπει στον τουρίστα να έρθει σε άμεση επαφή με τους καλλιτεχνικούς παραγωγούς και τους παραγωγούς λαϊκής τέχνης, σύμφωνα με τις προσωπικές του προτιμήσεις.

-Διοργάνωση φεστιβάλ για την προβολή των καλλιτεχνικών και βιοτεχνικών προϊόντων.

 

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα