Τρισδιάστατος τουριστικός οδηγός προβολής της Λευκάδας

23 Mar 2019, 13:15 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Τρισδιάστατος τουριστικός οδηγός προβολής της Λευκάδας

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Στη δημιουργία ολοκληρωμένης πλατφόρμας προβολής τουρισμού και πολιτισμού, αποφάσισε η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Λευκάδας, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος τουριστικής προβολής της.

Στόχος της ανωτέρω δράσης με τίτλο Τρισδιάστατος Τουριστικός Οδηγός Προβολής και Ανάπτυξης της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομίας του Δήμου Λευκάδας , είναι να προβληθεί το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα των νησιών, δίνοντάς τους προστιθέμενη αξία, μέσω μίας ολιστικής, σε επίπεδο τεχνολογιών, ψηφιακής προσέγγισης .

Η δημιουργία κατάλληλων υποδομών, οι σύγχρονες τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν και η καταγραφή, χαρτογράφηση, οριοθέτηση και τρισδιάστατη αναπαράσταση της φυσικής, ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με την ανάπτυξη και τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, θα συμβάλουν καθοριστικά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος των νησιών.

Με τη χρήση ειδικής πλατφόρμας διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου, θα δημιουργηθεί ένας ενοποιημένος ψηφιακός πολιτιστικός οδηγός του Δήμου Λευκάδας που θα προσφέρει, σε πολλαπλά επίπεδα και με διαφορετικές τεχνολογίες, πληροφορίες προς το επισκέπτη. Μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης και της βάσης δεδομένων πολιτιστικού πλούτου που θα δημιουργηθεί, ο Δήμος θα έχει την δυνατότητα να βελτιώνει υφιστάμενα σημεία ενδιαφέροντος και να προσθέτει νέα, να δημιουργεί νέες διαδραστικές παιχνιδοποιημένες περιηγήσεις, να καταχωρεί πολιτιστικές εκδηλώσεις και άλλες ενδιαφέρουσες δράσεις.

Ο ψηφιακός πολιτιστικός οδηγός θα μπορεί να εκτελεστεί σε κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες, ενώ το περιεχόμενο του θα είναι εύκολα διαχειρίσιμο  για τον χρήστη. Ο Δήμος θα μπορεί να δημιουργεί επιπλέον πολιτιστικούς οδηγούς σε περίπτωση που το κρίνει αναγκαίο, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση συγκεκριμένων εκδηλώσεων ή θεματικών που χρήζουν ιδιαίτερης προβολής. Στον συγκεκριμένο ψηφιακό πολιτιστικό οδηγό θα καταχωρηθούν τα σημεία ενδιαφέροντος ανά κατηγορία με περιγραφικά στοιχεία και χωρικές συντεταγμένες.

Παράλληλα, προγραμματίζεται εικονική επίγεια τρισδιάστατη περιήγηση στα μονοπάτια και στα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος, με διαδραστικό ντοκιμαντέρ, που θα περιλαμβάνει αφηγήσεις, κείμενα, φωτογραφικό υλικό, video, μουσικές και κάθε διαθέσιμο αρχειακό υλικό σε ψηφιακή μορφή.

Τέλος, η ανάπτυξη των κατάλληλων υποδομών, δράσεων αποτύπωσης και εφαρμογών για τη διαχείριση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος και του περιβαντολλογικού πλούτου της Λευκάδας, βάσει του προγράμματος για τη βιώσιμη ανάπτυξη των Ιόνιων νησιών, με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας της Περιφέρειας, μέσα από την αξιοποίηση της οικονομίας της γνώσης, του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αποθέματος θα επιφέρει πολλά οφέλη όπως:

- Περαιτέρω ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και των αξιοθέατων της περιοχής με αύξηση της επισκεψιμότητας σε μέρη τουριστικού ενδιαφέροντος

-Προβολή σε κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες και γενικότερα σε πληθυσμό, ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να μεταβεί επιτόπια (e-learning).

- Δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο περιβάλλον, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.

Για τα επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος θα παραχθεί δίγλωσσο πληροφοριακό υλικό στα ελληνικά και στα αγγλικά, ως αποτέλεσμα μελέτης της σχετικής βιβλιογραφίας και αυτόματης συλλογής σχετικών κειμένων από το διαδίκτυο.

 

 

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα