Ειδικές θέσεις στάθμευσης σε ξενοδοχεία και μουσεία στη Θεσσαλονίκη

20 Mar 2019, 08:38 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Ειδικές θέσεις στάθμευσης σε ξενοδοχεία και μουσεία στη Θεσσαλονίκη

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προχωρά τις διαδικασίες για τη παραχώρηση ειδικών θέσεων στάθμευσης σε μουσεία και για την προσαρμογή της σχετικής νομοθεσίας για το ίδιο θέμα ως προς τα ξενοδοχεία.

Έτσι στα ξενοδοχεία ή τουριστικά καταλύµατα στα οποία δεν έχει παραχωρηθεί από το Δήµο Θεσσαλονίκης θέση για την αποβίβαση επισκεπτών µέχρι την 11/12/2018, θα, παραχωρείται άδεια για τη δηµιουργία εσοχής στο πεζοδρόµιο, είτε για την ειδική διαγράµµιση και σηµατοδότηση θέσης στάσης. Αρµόδια Υπηρεσία για την παραλαβή της αίτησης και την εισήγηση του θέµατος στα αποφασίζοντα όργανα ορίζεται η Δ/νση Βιώσιµης Κινητικότητας και Δικτύων. Αρµόδια Υπηρεσία για τον προσδιορισµό και την είσπραξη του ετήσιου τέλους ορίζεται η Δ/νση Δηµοτικών Προσόδων και Πόρων.

Τα ξενοδοχειακά καταλύµατα, στα οποία έχει παραχωρηθεί από το Δήµο µας πριν από την 11/12/2018 και µε οποιονδήποτε τρόπο ο αναγκαίος χώρος για την κάλυψη των αναγκών στάσης και στάθµευσης εξακολουθούν να υπάγονται στη σχετική διαδικασία και οι άδειες τους παρατείνονται µε τον ίδιο τρόπο.

Για τα Μουσεία παραχωρείται θέση στάσης και στάθµευσης, για την επιβίβαση – αποβίβαση επισκεπτών, µέγιστου µήκους 12 µ. πλησίον της εισόδου στο πρόσωπο ή στο ίδιο οικοδοµικό τετράγωνο των εγκαταστάσεών τους, σε µέγιστη απόσταση 200µ., εφ΄ όσον δεν διαθέτουν άλλο χώρο στάθµευσης που να τους εξυπηρετεί.

Σημειώνεται ότι στο Δήµο Θεσσαλονίκης λειτουργούν διάφορα Μουσεία, Αρχαιολογικοί χώροι και Πολιτιστικά Μορφωτικά Κέντρα που επιτελούν µορφωτικό και κοινωνικό έργο, τα οποία προσελκύουν επισκέπτες καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω Μουσεία:

Αρχαιολογικό Μουσείο, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Τελλόγλειο ίδρυµα Καλών Τεχνών, Δηµοτική Πινακοθήκη, Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδ. Θράκης, Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, Ολυµπιακό Μουσείο, Σιδηροδροµικό Μουσείο, Μορφωτικό ίδρυµα Εθνικής Τράπεζας, Μουσείο Λευκού Πύργου, Εβραϊκό Μουσείο, Μουσείο Οικίας Ατατούρκ, Μουσείο Κρύπτης Αγίου Δηµητρίου, Πολεµικό Μουσείο, Μουσείο Ύδρευσης.