Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης: Πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας

26 Feb 2019, 11:40 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

TornosNews.gr

Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης: Πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας

Ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης ανταποκρινόμενος στις νέες απαιτήσεις για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα και στην ανάγκη βελτίωσης των συστημάτων προγραμματισμού- διαχείρισης και ελέγχου, απέκτησε πρόσφατα Διαχειριστική Επάρκεια τύπου Β και τύπου Γ.

Πριν από λίγες ημέρες υπογράφηκε η σχετική πιστοποίηση με ΕΛΟΤ 1429:2008.

Η πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας καθιστά τον Οργανισμό Τουρισμού ικανό να προκηρύσσει, να αναλαμβάνει και να υλοποιεί ο ίδιος έργα καθώς και την μελέτη, τον προγραμματισμό, τη διοίκηση, την επίβλεψη και την εκτέλεση αυτοχρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Είχε προηγηθεί η εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη κατάθεση φακέλου στα τέλη του 2018 με την οποία επιτεύχθηκε ο στόχος της Διοίκησης του Οργανισμού Τουρισμού να καταστεί φορέας υλοποίησης έργων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του και των καταστατικών του ενδιαφερόντων.