Περιφέρεια Πελοποννήσου: Δράσεις για τον Προσβάσιμο και Ιατρικό Τουρισμό

01 Sep 2018, 09:31 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Δράσεις για τον Προσβάσιμο και Ιατρικό Τουρισμό

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αποφάσισε την υλοποίηση  του προγράμματος Διαχείρισης Τουριστικού Προϊόντος Πελοποννήσου για Άτομα με Περιορισμένη Κινητικότητα και Αμεα μέσα από τη διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα : «Καθιστώντας την Περιφέρεια Πελοποννήσου Πρωτοπόρο Προορισμό Προσβάσιμου Τουρισμού για Αμεα και Ιατρικού Τουρισμού»  συνολικού προϋπολογισμού 285.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της εν λόγω απόφασης, ένας σύγχρονος και ανταγωνιστικός προορισμός, όπως είναι η Πελοπόννησος, για να κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερο μέγεθος της εισερχόμενης τουριστικής κίνησης, πρέπει να διαθέτει και τις κατάλληλες υποδομές προκειμένου να μπορεί να φιλοξενήσει άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, με ειδικές ανάγκες, και να παρέχει τουριστικό προϊόν εύκολα προσβάσιμο σε όλους.

Η προσβασιμότητα δεν έγκειται μόνο στην δυνατότητα απρόσκοπτης εισόδου και επισκέψεων σε χώρους ιστορικού ενδιαφέροντος,  αλλά και την ύπαρξη κατάλληλων ξενοδοχειακών υποδομών, χώρων σίτισης και διασκέδασης, αλλά και στην ύπαρξη του δυνατότητες και υποδομές αυτού. Είναι σημαντικό να μπορούν όλοι να επιλέξουν τον προορισμό που θα επισκεφτούν και να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε σωστή και ενημέρωση.

Στόχος της περιφέρειας μέσα από αυτή την πρωτοβουλία δεν είναι μόνο η τόνωση της τοπικής οικονομίας μέσα από το άνοιγμα στην εν λόγω αγορά και κυρίως την αγορά της Γερμανίας και την προσέλκυση ολοένα και αυξανόμενου αριθμού επισκεπτών ΑΜΕΑ με τις οικογένειες τους, αλλά και η εξασφάλιση παρουσίας της σε ευρωπαϊκά δίκτυα πόλεων (ΕΝΑΤ) που προασπίζονται τα δικαιώματα πρόσβασης σε όλους.  

Το έργο συνοπτικά περιλαμβάνει τις εξής επιχειρησιακές εφαρμογές:

-Σχεδιασμό – Καταγραφή Αναγκών διοργάνωσης- Παρακολούθηση και υλοποίηση ενεργειών του έργου

- Πραγματοποίηση ειδικών συνεργασιών με τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις και αρμόδιους φορείς για την αποτελεσματικότερη προβολή και προώθηση του προορισμού

-Έρευνα για την καταγραφή βέλτιστων πρακτικών ανταγωνιστικών προορισμών και των παρεχόμενων υπηρεσιών και του τουριστικού προϊόντος με στόχο τον εμπλουτισμό και την ενδυνάμωση αυτού

-Ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαφήμισης και προβολής του συνεδρίου και του προορισμού.

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα