Τουρισμός: Μελέτη για την ανταγωνιστικότητα των νησιών του Ιονίου

11 Mar 2018, 09:21 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Τουρισμός: Μελέτη για την ανταγωνιστικότητα των νησιών του Ιονίου

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αποφάσισε την τροποποίηση της πράξης «Μελέτη για τη στρατηγική και τις κατευθύνσεις δράσεων της ΠΙΝ για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά».

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι ένας «ώριμος» τουριστικός προορισμός με μεγάλη διεθνή αναγνωρισιμότητα και δημοφιλία, ενώ η τουριστική δραστηριότητα έχει ιδιαίτερη σημασία για την οικονομική και κοινωνική της ανάπτυξη. Παρόλα αυτά, η τουριστική ανάπτυξη δεν έχει φτάσει ακόμη στο επιθυμητό επίπεδο, ενώ διαχρονικές ελλείψεις στρατηγικού σχεδιασμού καθυστερούν τις αναγκαίες παρεμβάσεις. Επομένως, καθίσταται αναγκαία η δημιουργία πλαισίου βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της τουριστικής δραστηριότητας σε όλα τα νησιά, με την εκπόνηση σχετικής μελέτης, που θα σκοπεύει μακροπρόθεσμα στη βελτίωση του επιπέδου ζωής μέσω του τουρισμού. Το παραπάνω πλαίσιο στηρίζεται σε 4 άξονες: επίπεδο ζήτησης, επίπεδο προσφοράς, επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού και θεσμικό επίπεδο, ενώ περιλαμβάνει τα ακόλουθα αντικείμενα:

-      Στρατηγική διαχείρισης ζήτησης με σκοπό τη βελτιστοποίηση του μείγματος αγορών 

-      Ποιοτική αναβάθμιση και εμπλουτισμός του χαρτοφυλακίου των τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων

-      Πρόταση ερευνητικής υποστήριξης του επιχειρησιακού σχεδίου τουριστικής προβολής

-      Συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα

-      Στρατηγική ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και δομών υποστήριξης.

Το εν λόγω πλαίσιο βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας με επίκεντρο τον τουρισμό, αποτελεί εξειδικευμένο γνωστικό αντικείμενο, για την εκπόνηση του οποίου είναι αναγκαία η συνδρομή της υπηρεσίας με την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης.

 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα