ΓΕΠΟΕΤ: πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης 2016

12 Sep 2016, 08:42 | ΓΕΠΟΕΤ

TornosNews.gr

ΓΕΠΟΕΤ: πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης 2016

Το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε επιχειρήσεις που απασχολούν 1 έως 25 εργαζόμενους θα υλοποιήσει και φέτος η Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού (ΓΕΠΟΕΤ), στο πλαίσιο του Προγράμματος του ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2016.

Στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης μπορεί να λάβει μέρος το προσωπικό των επιχειρήσεων που:

Επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη της ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, η οποία αναλαμβάνει την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης

καταβάλλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,45%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για τα έτη 2013-14

απασχολούν από 1 έως 25 εργαζομένους

δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ και του ΛΑΕΚ 

Επίσης, μπορούν να λάβουν μέρος Ανεξάρτητοι Εργαζόμενοι, για τους οποίους καταβάλλεται η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ 0,24 και

Οι εργοδότες τους δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών

Οι εργοδότες τους δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους

Δεν έχουν σταθερό εργοδότη, λόγω του αντικειμένου απασχόλησής τους

Τα προγράμματα κατάρτισης θα έχουν διάρκεια 32 ωρών και θα πρέπει να υλοποιηθούν εκτός ωραρίου εργασίας. Κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να λάβει μέρος μόνο σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης.

Η συμμετοχή του προσωπικού στα προγράμματα δεν επιβαρύνει με κανένα κόστος την επιχείρηση. Το προσωπικό που θα συμμετάσχει θα λάβει επιδότηση έως και 160 € μικτά.

Τα ακριβή θεματικά αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν, θα ανακοινωθούν εφόσον συγκεντρωθούν οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις.

Τα συνεργαζόμενα με τη ΓΕΠΟΕΤ Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης θα επικοινωνήσουν με τα μέλη για την περαιτέρω ενημέρωσή τους.