Πρόσληψη ενός ατόμου στο Γραφείο ΕΟΤ Τουρκίας

22 Sep 2022, 13:09 | ΕΟΤ

TornosNews.gr

Πρόσληψη ενός ατόμου στο Γραφείο ΕΟΤ Τουρκίας

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Την έγκριση έκδοσης προκήρυξης από την Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Τουρκίας καθώς και την άμεση εκκίνηση των διαδικασιών για την πρόσληψη ενός ατόμου, ως επιτόπιο προσωπικό, στην εν λόγω Υπηρεσία, ενέκρινε ο ΕΟΤ.

Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας είκοσι τεσσάρων μηνών με κατά μέγιστον ετήσια συνολική επιβάρυνση για τον Ε.Ο.Τ. 284.519,64 Τουρκικές Λίρες ή περίπου 15.633,00 €.

Η σύμβαση εργασίας (πρόσληψη) του/της υποψήφιου/ας επιτόπιου/ας θα ξεκινήσει την 1η Δεκεμβρίου 2022 και η Προϊσταμένη της ανωτέρω Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού εξουσιοδοτείται να προβεί στην επιλογή του προσώπου καθώς και στην σύναψη και υπογραφή της εργασιακής σύμβασης αυτού, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα